#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1618:40:06]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 34 1 สมชาย พึ่งฤกษ์ดี - WINNER . B 44 41 85 14 B 34 13 9 5
2. 34 1 ไชยกร - WINNER . B 1 43 42 85 14 B 34 12 6 1
3. 33 0 ปารินทร์ ปุณโณปถัมภ์ 44 42 86 14 B 33 12 8 5
4. 33 2 นพ.บรรเจิด พุ่มไทรย์ 46 41 87 16 B 33 13 7 3
5. 32 2 ศักณัฐ ลัดดากลม 44 42 86 13 B 32 13 8 4
6. 32 2 ปวรพัฒน นิธิวัฒน์ไชย 44 44 88 15 B 32 10 4 1
7. 32 1 ภูษิต ศังขวณิช 50 40 90 17 B 32 14 10 4
8. 32 2 อมร เกตุทอง 48 42 90 18 B 32 12 8 3
9. 32 1 ดร.มนตรี อัตถทิพพหลคุณ 46 45 91 18 B 32 9 6 4
10. 32 1 ณัฐพงษ์ โกวิทลวากุล 44 46 90 18 B 32 8 4 1
11. 31 1 สมบุญ โชติหิรัญพาณิชน์ 51 39 90 15 B 31 15 10 5
12. 31 1 อัครเดช นรการผดุง 48 43 91 17 B 31 11 7 3
13. 31 1 ไตรพิชิต วัฒนวิจิตร 51 41 92 18 B 31 13 9 4
14. 29 1 นุสิทธิ์ เตชะเศรษฐพงษ์ 45 47 92 15 B 29 11 6 3