#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2023-11-3007:33:00]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 33 1 มาโนช อภิชนะกุลชัย - WINNER . C 47 46 93 19 C 33 10 7 4
2. 31 2 ปองเทพ ชลวิไล - WINNER . C 1 47 45 92 20 C 31 9 7 6
3. 31 1 ดร.ไพศาล แหล่งสนาม 46 46 92 20 C 31 9 7 1
4. 31 0 ภูภฤศ ศังขวณิช 46 48 94 20 C 31 9 5 5
5. 31 2 คุนาทร จะยะวงศ์ 46 46 92 20 C 31 8 5 1
6. 31 1 พล.อ.ท.จุลจรูญ แสงงำพาล 48 46 94 22 C 31 8 6 4
7. 30 2 ไชยวัฒน์ โสตถิยาภัย 48 45 93 20 C 30 9 6 3
8. 30 0 พินิจ ขัณฑ์เพชรางกูร 42 51 93 20 C 30 4 4 1
9. 30 1 รุ่งชัย เพิงระนัย 46 48 94 21 C 30 7 4 2
10. 30 1 วิบูลย์ 46 53 99 22 C 30 6 2 1
11. 29 0 อำนาจ ลิปิสุวรรณพงศ์ 47 49 96 20 C 29 8 7 4
12. 29 2 ฐภูพศุตม์ สงวนทรัพย์ 47 47 94 20 C 29 8 6 4
13. 29 0 โกเมนทร์ จันทร์คำ 48 48 96 21 C 29 7 4 3
14. 29 2 สุกิจ เลิศโตมรสกุล 50 47 97 22 C 29 9 4 0
15. 29 1 จิโรจน์ สุทธิอาภา 52 45 97 24 C 29 9 7 1
16. 29 2 เกษมศักดิ์ สนธิโพธิ์ 49 48 97 24 C 29 7 6 4
17. 28 1 พล.ร.ท.สุรนันท์ แสงรัตนกูล 48 48 96 20 C 28 8 5 1
18. 28 2 นิติรุจน์ รัตนโรจน์สิริ 47 50 97 22 C 28 6 3 3
19. 27 2 พูนศักดิ์ โชคนำชัย 53 50 103 21 C 27 11 7 2
20. 26 2 นพดล วิมลศิริพรรณ 52 49 101 23 C 26 7 5 4
21. 26 1 สุวิทย์ ลีรุ่งเรือง 50 49 99 23 C 26 7 4 3
22. 25 1 สุรพจน์ สันตยารมย์ 54 47 101 23 C 25 10 7 4
23. 25 1 ดร.ธีระ แทนศิริ 51 52 103 23 C 25 7 2 2
24. 24 0 ยุทธ 54 49 103 24 C 24 8 6 3