#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก [Flight - D:25-36 ]
#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1818:22:26]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 29 1 อนุสรณ์ เจริญนุกูล - WINNER . D 51 46 97 25 D 29 8 6 3
2. 26 2 สุพจน์ จรุงชัยนานนท์ - WINNER . D 1 51 50 101 25 D 26 7 7 4
3. 27 0 กฤษ ตันสกุล 54 47 101 25 D 27 8 4 3
4. 23 1 กิติศักดิ์ ลัดดากลม 60 47 107 25 D 23 10 6 4
5. 23 1 พ.อ.วิระ เธียรธโนปจัย 53 52 105 25 D 23 5 2 2
6. 23 1 สมพงษ์ เอื้อเจริญศรี 52 51 103 26 D 23 6 6 5
7. 23 0 พลัฏฐ์ ทับทิม 53 51 104 28 D 23 5 4 2
8. 22 2 จรัส โตสมภาพ 54 53 107 27 D 22 6 3 2
9. 20 1 ปรีดา ตันประเสริฐ 50 56 106 30 D 20 1 1 0
10. 19 0 อธิป ดิษฐเกษร 58 52 110 29 D 19 5 4 3
11. 18 2 ชาญเรือง เหลืองนิมิตรมาศ 56 55 111 29 D 18 4 2 1
12. 18 1 แสงสินธุ์ 56 52 108 31 D 18 4 3 1
13. 16 2 เสกสม ดีนุช 53 59 112 29 D 16 3 2 2
14. 14 1 นิคม เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 56 60 116 33 D 14 0 0 0
15. 12 1 ปฏิพัทธิ์ ลิวเรืองกุล 68 54 122 33 D 12 4 4 1
16. 12 1 น.พ.อนุชิต กิจสมบัติ 57 64 121 33 D 12 0 0 0
17. 10 1 สมพงษ์ สินวัด 59 74 133 33 D 10 0 0 0
18. 9 2 ชาย รุ่งทิวาเรืองรอง : bBie.1 66 63 129 33 D 9 2 0 0