#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder 2019 # 1 By Fitness Plus [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club #วันที่ : 2019-07-05 [R1] #ผู้จัด : Thai Golf Bidder 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:39:09]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 37 0 วรเดช หงส์ศรีสุวรรณ์ - LOW GROSS.1 41 40 81 13 B 37 14 6 2
2. 36 0 สุทัศน์ 43 39 82 13 B 36 15 9 2
3. 36 0 ด.ช. ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ 44 39 83 14 B 36 15 10 5
4. 35 0 พิพัฒน์ หงส์ศรีสุวรรณ์ 43 40 83 13 B 35 14 8 2
5. 35 0 บรรเจิด สิงขโรทัย 44 41 85 16 B 35 13 8 5
6. 34 0 โสพจ วัดเล็ก 43 42 85 14 B 34 12 8 4
7. 34 0 ภัทรเดช 44 42 86 14 B 34 12 7 4
8. 34 0 ชาญ สุวิพร 42 43 85 14 B 34 11 7 2
9. 34 0 จีรศักดิ์ จอมมงคล 43 42 85 15 B 34 12 11 5
10. 34 0 สิรภพ เฮียงกุล 45 41 86 16 B 34 13 10 5
11. 34 0 บอย เทพราช 41 47 88 18 B 34 7 2 0
12. 33 0 นพ.นฤเทพ วรสถิตย์ S 45 40 85 13 B 33 14 10 5
13. 33 0 ณัฐวัฒน์ 44 41 85 13 B 33 13 7 3
14. 33 0 ปกรณ์ 47 39 86 14 B 33 15 9 3
15. 33 0 โอ อานันท์ 44 43 87 14 B 33 11 7 2
16. 33 0 ภราดร จันทร์ฉวี 43 44 87 16 B 33 10 8 3
17. 33 0 อัครเดช อัครเดชาวุฒิ 45 43 88 17 B 33 11 6 3
18. 33 0 สุหฤท กุญชวรรณ์ 45 43 88 17 B 33 11 6 2
19. 33 0 วัชระ วัชรปาน 45 43 88 17 B 33 11 6 2
20. 33 0 นาย จักรพงศ์ พุทธชาติ s. 41 47 88 17 B 33 7 5 1
21. 33 0 นิคม วิภา 47 44 91 18 B 33 11 7 2
22. 32 0 กฤตรพล 45 42 87 13 B 32 13 8 3
23. 32 0 วรศร ปัทมานนท์ 43 45 88 14 B 32 10 7 2
24. 32 0 กรกฤด สุขะมงคล 45 43 88 15 B 32 11 8 3
25. 32 0 วิบูลศักดิ์ วิกรมโรจนานันท์ 44 44 88 16 B 32 10 6 2
26. 32 0 วาริท ไชยจำเริญ 46 43 89 17 B 32 11 8 2
27. 32 0 มานะ นักพรรษา 42 47 89 17 B 32 8 7 3
28. 32 0 เอ๊กซ์ ชุมพล 49 41 90 18 B 32 13 9 4
29. 32 0 ธวัช 47 44 91 18 B 32 10 6 2
30. 31 0 มติชน ชูทับทิม 48 40 88 15 B 31 14 9 5
31. 31 0 สุธีร์ สุวรรณแจ่มศรี 45 44 89 15 B 31 11 9 3
32. 31 0 พรชัย วงศ์วณิชย์รัตน์ 43 46 89 16 B 31 9 7 2
33. 30 0 สานิต 52 47 99 18 B 30 10 6 3