#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder 2019 # 1 By Fitness Plus [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club #วันที่ : 2019-07-05 [R1] #ผู้จัด : Thai Golf Bidder 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:23:58]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 38 0 ประภากร นาควิโรจน์ 37 35 72 3 NA 38 19 13 7
2. 31 0 ธัญลักษน์ 44 47 91 19 NA 31 7 5 3
3. 13 0 สุชาดา 56 61 117 24 NA 13 2 2 2