#การแข่งขัน : "SINGHA Amateur Golf Circuit 2018 # 2 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2018-06-20 [R1] #ผู้จัด : Sports Management Group
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:31:54]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 39 0 คุณกฤษฎา ขุนเมือง 35 36 71 2 A 39 18 12 5
2. 39 0 พ.ต.อ.สำราญ มาเจริญ 36 38 74 6 A 39 16 12 7
3. 37 0 คุณรักษ์ไท ทองสม 36 40 76 7 A 37 14 11 5
4. 35 0 คุณพรชัย ขวัญแก้ว 38 39 77 5 A 35 15 10 5
5. 35 0 คุณอเนก บุญรักษา 41 39 80 9 A 35 15 9 5
6. 34 0 พ.อ.เวหา อรุณสวัสดิ์ 37 49 86 10 A 34 10 7 3
7. 34 0 คุณมณฑล แสงประไพทิพย์ 40 42 82 11 A 34 12 10 4
8. 34 0 คุณสุริโย พานุรักษ์ 40 42 82 11 A 34 12 6 3
9. 33 0 คุณชาตรี เจียหลิม 41 42 83 11 A 33 12 8 4
10. 33 0 คุณสิทธิพร ไวดาบ 38 47 85 11 A 33 10 6 2
11. 33 0 คุณทรงพล ด่านวิริยะกุล 40 46 86 12 A 33 11 8 3
12. 32 0 คุณนิจกาญจน์ กรศิริพัฒน์ 39 45 84 11 A 32 10 8 5