#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 3 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-09-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf and Resort
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1615:53:42]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 32 0 คุณวิมล (ชนะเลิศ) 43 47 90 19 C 32 7 4 4
2. 32 0 คุณพิริยะ บัวชาติ (รองชนะเลิศ) 49 42 91 20 C 32 13 12 4
3. 32 0 คุณสถาปัตย์ 47 44 91 20 C 32 10 7 2
4. 31 0 คุณนิวัติ พยัคฆหาญ 44 47 91 19 C 31 7 4 1
5. 31 0 คุณหนุ่ย 43 48 91 19 C 31 7 5 2
6. 31 0 คุณบอย ภักดี 46 47 93 21 C 31 8 4 2
7. 31 0 คุณสมบัติ ประกอบทรัพย์ 46 48 94 22 C 31 6 4 1
8. 30 0 คุณ วรรณา 48 47 95 20 C 30 7 5 3
9. 30 0 คุณธนกร สุเมธเมธาชัย 50 45 95 21 C 30 9 5 2
10. 30 0 คุณบรรลือ นครกัณฑ์ 50 45 95 22 C 30 9 6 3
11. 29 0 พล.ต.ต. กมลศันติ กลั่นบุศย์ 51 42 93 19 C 29 13 7 5
12. 29 0 คุณชัยชนะ ตั้งจิตวิลัยกุล 48 45 93 19 C 29 10 6 3
13. 29 0 คุณอำไพ วรดี 53 42 95 20 C 29 12 6 3
14. 29 0 คุณสิทธิพร แย้มศรี 45 51 96 20 C 29 7 3 1
15. 29 0 คุณประดิษฐ์ 48 47 95 21 C 29 9 9 6
16. 29 0 คุณสมชาย วิเชียรศรี 52 44 96 22 C 29 11 8 5
17. 29 0 คุณสิทธิพร สิทธิพรางกูร 50 46 96 22 C 29 8 5 3
18. 29 0 คุณสุธน จันทยาสาคร 51 46 97 22 C 29 8 4 2
19. 29 0 คุณมงคล นาทีทอง 47 51 98 22 C 29 7 5 3
20. 29 0 คุณไพฑูรย์ ปิ่นวิเศษ 47 49 96 23 C 29 6 4 3
21. 28 0 คุณ พรศักดิ์ 41 55 96 19 C 28 4 3 0
22. 28 0 คุณมั่นคง จันทรเตมีย์ 51 44 95 20 C 28 10 7 3
23. 28 0 คุณสุคนธ์ เสร็จสวัวสดิ์ 50 49 99 20 C 28 7 6 4
24. 28 0 คุณอุดร เตชะสาย 49 48 97 21 C 28 7 4 1
25. 28 0 คุณนิพนธ์ วิเชียรนุกูล 47 49 96 21 C 28 7 7 5
26. 28 0 คุณวิชา บุนนาค 56 43 99 23 C 28 11 6 5
27. 28 0 คุณปิ๊ก 52 46 98 23 C 28 8 6 3
28. 28 0 คุณกันต์ สุวรรณปติกร 51 48 99 24 C 28 8 5 4
29. 28 0 รองฯ ณรงค์ ไพศาลทักษิน 50 48 98 24 C 28 6 4 1
30. 28 0 คุณคงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 50 50 100 24 C 28 8 5 1
31. 27 0 คุณทิวา 50 47 97 19 C 27 9 8 2
32. 27 0 คุณวราวุฒิ ดำรงค์วชิรพันธ์ 48 50 98 22 C 27 7 5 3
33. 27 0 คุณบรรลือศักดิ์ 52 47 99 23 C 27 7 6 2
34. 27 0 คุณสมพงษ์ 48 51 99 23 C 27 6 4 2
35. 27 0 คุณแป๊ป 48 50 98 23 C 27 6 2 0
36. 27 0 คุณ สุดา 52 47 99 24 C 27 7 6 4
37. 27 0 รองฯ บุญญะพัฒน์ จันทร์อุไร 48 51 99 24 C 27 4 2 1
38. 26 0 สงัค์ ศรีเพ็รช์ 51 50 101 24 C 26 6 5 3
39. 26 0 คุณธนวัฒน์ 51 49 100 24 C 26 6 4 1
40. 26 0 คุณอิทธิพัทธิ์ 50 53 103 24 C 26 4 3 2
41. 25 0 คุณอันเดียว 51 53 104 23 C 25 7 5 1
42. 25 0 คุณวินัย นุ่มโต 51 50 101 24 C 25 6 5 2
43. 25 0 คุณธเนตร 51 52 103 24 C 25 4 4 2
44. 24 0 คุณพรพจน์ เจริญวัฒนานนท์ 54 48 102 24 C 24 6 3 1
45. 24 0 คุณ วิสุทธิ์ 54 50 104 24 C 24 4 3 2
46. 24 0 คุณพวงเพ็ญ 51 51 102 24 C 24 6 5 3
47. 24 0 คุณบุญฤทธิ์ เจริญรัตน์ปัญญา 50 56 106 24 C 24 5 3 1
48. 24 0 คุณฉัตรกุล ปาณิน 47 56 103 24 C 24 3 3 2
49. 23 0 คุณสุธี ชิ้นเจริญชัย 59 47 106 24 C 23 7 4 4
50. 23 0 คุณณรงค์ เลิศลัขณาวงศ์ 54 51 105 24 C 23 6 5 4
51. 23 0 คุณมานพ เฟื่องชูนุส 50 56 106 24 C 23 6 5 3
52. 23 0 คุณศุภชัย 51 54 105 24 C 23 4 3 2
53. 22 0 คุณ สมบูรณ์ 49 59 108 24 C 22 4 3 1
54. 21 0 คุณสุรัต พงษ์ประสาทพร 56 50 106 24 C 21 4 3 1
55. 21 0 คุณสุทิน ตัณทิกุล 54 52 106 24 C 21 5 4 3
56. 21 0 คุณวิวัฒน์ เรืองโรจน์ 53 53 106 24 C 21 5 2 2
57. 21 0 คุณปัญญา 53 56 109 24 C 21 4 3 1
58. 20 0 คุณวีระศักดิ์ วัฒนานุสิทธิ์ 61 51 112 24 C 20 6 3 2
59. 20 0 คุณระภี เมธีกุล 56 52 108 24 C 20 6 6 1
60. 20 0 คุณณรงศักดิ์ 57 51 108 24 C 20 4 2 2
61. 20 0 คุณวินัย กลิ่นจันทร์ 53 54 107 24 C 20 5 0 0
62. 19 0 คุณกอล์ฟแว่น 53 56 109 24 C 19 4 3 2
63. 18 0 คุณวิชัย 56 52 108 24 C 18 4 2 1
64. 17 0 คุณฮุง 60 55 115 24 C 17 4 4 3
65. 16 0 คุณนิวัตร ชูสมุทร 57 56 113 24 C 16 4 3 1
66. 16 0 คุณธนดล พีระวัฒนกุล 57 58 115 24 C 16 3 3 2
67. 16 0 คุณรุ่งวิชา เรืองมณี 56 56 112 24 C 16 2 0 0
68. 16 0 คุณสิรภพ เหลืองประภา 55 58 113 24 C 16 2 1 0
69. 16 0 คุณสุทธิพงษ์ ปฏิภาณจำรัส 53 62 115 24 C 16 1 0 0
70. 14 0 คุณ สลิลทิพย์ 62 57 119 24 C 14 1 0 0
71. 13 0 คุณนพรัตน์ พุฒิโชติ 64 57 121 24 C 13 3 3 2
72. 13 0 คุณแดง 60 57 117 24 C 13 3 3 2
73. 12 0 คุณประสบสุข สุขพันธ์ 62 57 119 24 C 12 1 0 0
74. 10 0 คุณเชษพงศ์ ( พี่อุ้ย ) 60 65 125 24 C 10 1 1 1
75. 6 0 คุณจุลมาศ จันทรเตมีย์ 65 65 130 24 C 6 0 0 0