#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 4 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-10-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1615:54:58]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 39 0 นรัฐ 38 35 73 5 A 39 19 11 6
2. 38 0 คุณนรินทร์ 39 35 74 3 A 38 19 12 5
3. 36 0 ประสิทธิ์ 41 38 79 9 A 36 16 10 7
4. 36 0 ภาสกร พุฒิชัยกุลนาด 40 39 79 9 A 36 15 10 7
5. 36 0 คุณนิมิตร บุญก่อ 41 40 81 12 A 36 14 10 5
6. 35 0 วิเชียร บินชัย 39 41 80 9 A 35 13 8 3
7. 35 0 วีรวัช 41 40 81 10 A 35 14 10 5
8. 35 0 คุณโกสน 40 44 84 11 A 35 13 10 3
9. 34 0 นพดัล 43 40 83 12 A 34 14 9 6
10. 33 0 คุณชาติชาย ความสุฃล้ำ 44 39 83 11 A 33 15 10 5
11. 33 0 ตุ้ม 39 45 84 11 A 33 10 6 2