#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 4 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-10-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1615:28:33]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 34 0 พิทญา 45 42 87 16 B 34 13 11 6
2. 33 0 พรศักดิ์ 40 46 86 13 B 33 9 6 4
3. 33 0 1.คุณวันชัย น้อยวานิช 42 44 86 14 B 33 10 8 5
4. 33 0 คุณมนู อนุศิริ 42 44 86 15 B 33 10 6 3
5. 32 0 ณรงด์ชัย 42 46 88 14 B 32 10 6 4
6. 32 0 วิชัย 44 45 89 15 B 32 10 7 4
7. 31 0 ภัทรชัย ชำนาญ 45 46 91 16 B 31 8 6 2
8. 31 0 บริภัค 49 42 91 17 B 31 12 8 5