#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 4 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-10-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1614:46:47]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 32 0 วัฒนชัย 45 45 90 19 C 32 9 5 4
2. 32 0 พ.ต.ขจรศักดิ์ อังกินันท์ 44 47 91 19 C 32 7 5 3
3. 32 0 คุณสถาปัตย์ วรสิทธิ์ 42 48 90 19 C 32 6 6 4
4. 30 0 คุณพสุธา ไชยเวช 50 43 93 19 C 30 11 5 4
5. 30 0 คุณหนุ่มตลอด 47 45 92 19 C 30 10 5 4
6. 30 0 คุณสุดใจ สูนาสวน 51 44 95 22 C 30 10 7 3
7. 29 0 เชาวลิต 49 46 95 19 C 29 11 6 2
8. 29 0 2.คุณเกษม ปัญญากิจภักดี 47 47 94 19 C 29 8 5 2
9. 29 0 คุณวิมล จิตต์สุภาพรรณ 44 49 93 19 C 29 6 3 1
10. 29 0 ณรงด์ศักดิ์ 48 47 95 21 C 29 8 4 3
11. 29 0 คุณพุฒชงค์ กาหลง 52 44 96 22 C 29 10 6 3
12. 29 0 มนัส พรมพันธ์ 50 46 96 23 C 29 8 4 3
13. 29 0 1.ท่านรองณรงค์ 49 47 96 23 C 29 8 6 3
14. 29 0 คุณดวงใจ ศรีสวัสดิ์ 49 48 97 24 C 29 6 4 2
15. 28 0 คุณสุวัฒน์+ผู้ติดตาม 50 47 97 20 C 28 10 7 5
16. 28 0 กิตติพงษื พัวมี 51 45 96 20 C 28 10 6 4
17. 28 0 รัชพงษ์ 48 48 96 21 C 28 7 4 2
18. 28 0 คุณกฤษดา วงศ์ทอง 49 48 97 23 C 28 7 4 1
19. 28 0 ธนวัฒน์ 47 50 97 23 C 28 5 3 2
20. 28 0 พ.ต.อ สมพร 52 46 98 24 C 28 8 6 5
21. 28 0 คุณมั่นคง จันทรเตมีย์ 49 50 99 24 C 28 5 2 1
22. 27 0 ธนานันท์ น้อยบุรี 48 50 98 21 C 27 8 5 4
23. 27 0 จักรินทร์ 47 53 100 24 C 27 3 2 2
24. 26 0 3.ท่านประยุทธ์ 50 52 102 21 C 26 7 6 3
25. 26 0 ภัคดี 51 49 100 23 C 26 8 5 4
26. 24 0 4.คุณสมชาติ เกียรติทวี 54 51 105 24 C 24 5 2 2
27. 23 0 5.คุณสุวรรณา แก้วไทรดาว 53 51 104 24 C 23 5 3 0
28. 22 0 4.ท่านวรศักดิ์ 52 52 104 24 C 22 4 4 2
29. 20 0 คุณสมทพ โลหิตไทย 53 53 106 24 C 20 3 3 1
30. 19 0 คุณพงศ์วุฒิ อภิชนางกูร 58 54 112 24 C 19 5 3 2
31. 19 0 3.ท่านจรูญ 54 58 112 24 C 19 3 2 2
32. 19 0 พวงเพ็ญ 50 60 110 24 C 19 0 0 0
33. 18 0 2.ท่านสมภพ 56 54 110 24 C 18 6 4 4
34. 16 0 4.ท่านนิวัตร 60 53 113 24 C 16 5 3 2
35. 16 0 คุณบุญหลาย 52 61 113 24 C 16 1 1 0
36. 14 0 1.ท่านสุภาพ 57 57 114 24 C 14 2 2 0
37. 13 0 2.ท่านชูชาติ 58 61 119 24 C 13 3 1 1
38. 13 0 คุณคงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 58 59 117 24 C 13 1 0 0
39. 10 0 6.คุณณพวีร์ ศรีธรรม 60 60 120 24 C 10 2 2 1
40. 9 0 คุณบุญให้ สูนาสวน : bBie.1 60 60 120 24 C 9 0 0 0
41. 7 0 คุณจุลมาศ จันทรเตมีย์ 63 63 126 24 C 7 2 1 1