#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 5 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-11-23 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1616:52:17]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 35 0 คุณสมชัย 44 39 83 13 B 35 15 7 5
2. 34 0 คุณอรุณ 45 40 85 13 B 34 14 9 6
3. 33 0 คุณบุญถม รักษ์ภักดี 43 43 86 14 B 33 11 8 3
4. 33 0 คุณธวัชชัย 42 45 87 14 B 33 10 6 4
5. 33 0 คุณวิเชียร ไชยศรีมา 44 42 86 15 B 33 12 7 3
6. 32 0 คุณเสธ.แหว 44 43 87 14 B 32 11 7 4
7. 32 0 คุณอรุณ 43 45 88 15 B 32 10 6 3
8. 32 0 คุณเจตต์ 41 46 87 15 B 32 9 4 2
9. 32 0 คุณเตชิต ลุ้ยอุไร 46 43 89 17 B 32 11 8 5
10. 32 0 คุณโกวิทย์ บุญฉลวย 44 45 89 17 B 32 9 7 2
11. 32 0 คุณธนกฤต 43 47 90 18 B 32 7 5 3
12. 31 0 คุณตรงสธน วิศวจินดา 44 48 92 18 B 31 8 5 1
13. 31 0 คุณสมชาย ลิ้ม 44 47 91 18 B 31 8 4 3
14. 30 0 คุณวิศาล ลิ้มบุญญไพศาล 46 45 91 17 B 30 11 8 6
15. 30 0 คุณวรพงษ์ ไข่นุ้ย 49 44 93 18 B 30 11 9 5