#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 5 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-11-23 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1616:18:20]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 32 0 คุณสมเกียรติ 50 43 93 20 C 32 11 7 3
2. 31 0 คุณพล 49 43 92 19 C 31 12 7 5
3. 31 0 คุณหนุ่ม รังสรรค์ 46 45 91 19 C 31 9 8 5
4. 31 2 คุณสถาปัตถ์ วรสิทธิ์ 46 46 92 20 C 31 8 4 0
5. 31 3 คุณวิมล จิตต์สุภาพรรณ 46 48 94 22 C 31 6 6 3
6. 30 0 คุณสมยศ 49 43 92 19 C 30 11 7 2
7. 30 0 คุณวีรวณิช บุญทวี +ผู้ติดตาม 51 44 95 20 C 30 10 8 4
8. 30 0 คุณธิตณุพงศ์ แตงจีน 45 48 93 20 C 30 7 4 3
9. 30 0 คุณสุรศักดิ์ 48 47 95 22 C 30 7 5 3
10. 30 0 คุณศักดิ์ชัย 48 47 95 23 C 30 8 5 4
11. 29 0 คุณปฐมพงศ์ พิจิตร์ 44 52 96 19 C 29 7 6 4
12. 29 3 คุณพุฒชงค์ กาหลง 47 47 94 20 C 29 8 5 2
13. 29 0 คุณคำรณ 50 45 95 21 C 29 9 7 3
14. 29 0 คุณเชาวลิต 50 46 96 22 C 29 10 8 7
15. 29 0 คุณคิม 51 46 97 23 C 29 8 6 4
16. 29 0 คุณนิกร 49 51 100 24 C 29 8 4 3
17. 28 0 คุณสมชาย 50 49 99 20 C 28 9 5 3
18. 28 0 คุณเอกพิชัย สีสันต์ 49 48 97 21 C 28 8 5 4
19. 28 0 คุณวศิน 50 47 97 22 C 28 8 6 4
20. 28 0 คุณไพศาล ปั้นงาม +ผู้ติดตาม 51 50 101 22 C 28 7 5 3
21. 28 0 คุณสิริวัส เปี่ยมวิทย์ 53 45 98 23 C 28 9 7 4
22. 28 0 คุณสุภาพ กอฟัก 49 49 98 24 C 28 6 4 2
23. 27 0 คุณสิทธิชัย 48 48 96 20 C 27 8 7 4
24. 27 0 คุณวริฤทธร เรือนสุข 51 49 100 24 C 27 6 3 1
25. 27 0 คุณอุทัย ก้านเหลือง 49 51 100 24 C 27 5 4 4
26. 27 0 คุณสมพร 45 54 99 24 C 27 4 3 2
27. 26 0 คุณอร อุ่นแสง 51 49 100 22 C 26 8 6 2
28. 26 0 คุณวินัย รุ่งสว่าง 52 48 100 24 C 26 6 5 2
29. 26 0 คุณกรเอก 51 49 100 24 C 26 7 4 1
30. 25 0 คุณดำริ หลวงอำมาต 53 48 101 24 C 25 7 5 4
31. 25 0 คุณเกษมสุข สุขสละ 54 48 102 24 C 25 6 3 1
32. 25 0 คุณตั้งปณิธาน สำอาง 53 48 101 24 C 25 8 4 3
33. 25 0 คุณธรรมนิตย์ บ้านพวน 54 49 103 24 C 25 5 4 1
34. 25 0 คุณปรีชา วาดนาเรา 53 54 107 24 C 25 5 5 4
35. 25 0 คุณคิมหันต์+ผู้ติดตาม 50 51 101 24 C 25 5 4 2
36. 25 0 คุณจักริน 45 57 102 24 C 25 0 0 0
37. 24 0 รองอุทัยฯ อินทรักษ์ 54 49 103 24 C 24 7 7 6
38. 24 0 คุณตุ้ม 54 49 103 24 C 24 6 6 4
39. 23 3 คุณมนัส พรหมพันธ์ 48 55 103 23 C 23 5 5 2
40. 23 0 คุณพิเชษ 55 48 103 24 C 23 7 7 4
41. 23 0 คุณณรงค์ 54 50 104 24 C 23 8 6 4
42. 23 1 คุณตี๋ 52 51 103 24 C 23 5 5 2
43. 23 0 คุณวีรสิทธ์ อวยชัยรุ่งโรจน์ 55 55 110 24 C 23 4 3 3
44. 23 0 คุณเหลียง 52 52 104 24 C 23 3 1 0
45. 22 0 คุณประชา 53 51 104 24 C 22 6 3 3
46. 21 0 คุณชาตรี เชาวน์ดี 54 52 106 24 C 21 3 3 1
47. 21 0 คุณอนันต์ รักอนุพงษ์ 53 53 106 24 C 21 5 2 2
48. 21 2 คุณไท 55 59 114 24 C 21 4 3 1
49. 20 0 คุณวิวัฒน์ 53 53 106 24 C 20 3 2 1
50. 20 0 คุณพงศธร 52 56 108 24 C 20 3 3 1
51. 19 0 คุณนฤพล อาจารย์วงศ์ 59 50 109 24 C 19 6 4 2
52. 19 0 คุณวิภาวดี นินนาทนนท์ 56 52 108 24 C 19 4 3 2
53. 19 0 คุณวีรชาติ 57 52 109 24 C 19 6 3 2
54. 19 0 คุณหนูนา 59 53 112 24 C 19 5 2 1
55. 19 2 คุณนิ้ง 56 57 113 24 C 19 5 5 4
56. 19 0 คุณณัฐวัฒน์ ภูมิรินทร์ 54 58 112 24 C 19 5 4 2
57. 18 0 คุณบุญฤทธิ์ อินทรสุวรรณ 60 50 110 24 C 18 5 4 4
58. 16 0 คุณนพกฤษ พิริยะรังสรรค์ 59 58 117 24 C 16 4 2 2
59. 10 0 คุณอาเจ็ก จันโททัย 68 60 128 24 C 10 1 0 0
60. 3 0 ทศพล : bBie.1 65 61 126 24 C 3 1 0 0