#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 5 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-11-23 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1615:27:49]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 33 0 คุณณรงค์รัตน์ 44 42 86 14 NA 33 12 7 4
2. 33 0 คุณสนั่น 48 41 89 18 NA 33 13 7 3
3. 32 1 คุณอุ๋ย 45 42 87 15 NA 32 12 8 4
4. 32 0 คุณธนเดช(ผอ.เผด็จ) 46 43 89 17 NA 32 11 7 4
5. 31 0 คุณสมบูรณ์ 44 46 90 17 NA 31 9 6 2
6. 31 0 คุณพิริยะ บัวชาติ 43 48 91 18 NA 31 7 4 2
7. 31 0 คุณสร้อยสุนีย์ 46 47 93 21 NA 31 7 4 3
8. 30 0 คุณสมศักดิ์ 49 44 93 19 NA 30 10 5 4
9. 29 3 คุณฉัตร์แก้ว โพธิ์ทองนาค 51 46 97 21 NA 29 8 4 2
10. 29 0 คุณมั่นคง จันทรเตมีย์ 48 49 97 24 NA 29 6 4 2
11. 28 0 คุณกัมผล 45 51 96 20 NA 28 7 6 3
12. 28 2 คุณมนูญ อนุศิริ 46 53 99 22 NA 28 5 2 1
13. 28 0 คุณธนิก ทองทิพย์ 50 48 98 24 NA 28 7 5 2
14. 27 0 คุณวินัย นุ่มโต 51 45 96 20 NA 27 10 8 4
15. 27 0 คุณไชยา อยู่อ่อน 53 46 99 24 NA 27 8 7 4
16. 27 0 คุณประมวล เอี่ยมบุตร 52 48 100 24 NA 27 6 4 2
17. 27 0 คุณธเนศ โกศิลป์สุข 47 52 99 24 NA 27 3 3 1
18. 26 0 คุณพิษณุ เพ็ญสิริพงษ์ 52 51 103 23 NA 26 7 3 3
19. 25 0 คุณปณิชา ญี่สุ่นหอม 51 51 102 23 NA 25 6 5 4
20. 25 0 คุณธรรมนิตน์ 54 49 103 24 NA 25 5 4 1
21. 25 0 คุณสุวัฒน์ ชาญแสง 49 56 105 24 NA 25 6 5 4
22. 25 0 คุณสมชาย วิเชียรศรี 50 52 102 24 NA 25 3 3 1
23. 24 0 คุณกันต์ สุวรรรปติกร 52 50 102 24 NA 24 6 3 3
24. 23 0 คุณสำเริง บ้านพวน 51 52 103 24 NA 23 3 1 0
25. 22 0 คุณเผชิญชัย+ผู้ติดตาม 54 50 104 24 NA 22 5 4 3
26. 22 0 คุณสัมพันธ์ เลิศแล้ว 50 56 106 24 NA 22 3 2 0
27. 20 1 คุณหมอ 58 50 108 24 NA 20 5 4 3
28. 19 0 คุณวิชาญ แก้วกูลศรี 56 53 109 24 NA 19 6 5 4
29. 18 0 พ.ต.อ.อเนก ไพรศรี 55 54 109 24 NA 18 3 2 2
30. 18 0 คุณรุ่งวิชา เรืองมณี 54 54 108 24 NA 18 3 0 0
31. 17 0 คุณยงยุทธ นินนาทนนท์ 59 54 113 24 NA 17 5 5 4
32. 17 0 คุณเอกวัฒน์ 57 55 112 24 NA 17 2 2 2
33. 17 0 คุณวรวิทย์ ตันสุหัส 54 57 111 24 NA 17 1 0 0
34. 15 0 คุณประสบสุข สุขพันธ์ 59 55 114 24 NA 15 1 1 1
35. 15 1 คุณปืด 54 59 113 24 NA 15 2 2 1
36. 11 0 คุณจุลมาศ จันทรเตมีย์ 58 58 116 24 NA 11 2 1 1