#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 1 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-02-29 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1615:36:34]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 35 0 คุณไซยา คุ้มฉายา 40 36 76 4 A 35 18 12 6
2. 35 0 คุณวีรวณิช บุญทวี 42 37 79 8 A 35 17 11 6
3. 35 0 คุณกุ้ง 39 41 80 9 A 35 13 8 4
4. 35 0 คุณโจ 38 42 80 9 A 35 12 8 3
5. 35 0 คุณนวรงษ 40 41 81 10 A 35 13 10 5
6. 35 0 คุณบรรลือ นครกัณฑ์ 42 39 81 11 A 35 15 10 5
7. 35 0 คุณ ศิริภัค ดีเลิศ 43 39 82 12 A 35 16 10 7
8. 34 0 คุณสถาปัตถ์ 41 42 83 12 A 34 12 9 4
9. 33 0 คุณสุรศิษฐ์ หิรัญโชคฐิติกุละ 42 42 84 12 A 33 12 7 4