#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 1 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-02-29 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1616:29:59]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 33 0 คุณวิมล 42 47 89 19 C 33 7 3 2
2. 33 0 คุณกานต์ถวี 42 48 90 20 C 33 6 3 1
3. 31 0 คุณดวงใจ ศรีสวัสดิ์ 46 46 92 20 C 31 8 5 3
4. 31 0 คุณสมพล คุปต์ธนาภรณ์ 44 48 92 20 C 31 6 3 1
5. 30 0 คุณวิชัย ต่อเติมกิจชัย 46 47 93 20 C 30 7 4 2
6. 30 0 พ.ต.อ.สมพร 48 46 94 21 C 30 10 8 4
7. 30 0 คุณธาตรี สมความคิด 46 48 94 21 C 30 7 5 3
8. 30 0 คุณมัลลิกา สีเสนา 50 45 95 23 C 30 9 5 3
9. 30 0 คุณไพฑูรย์ 47 48 95 23 C 30 6 3 3
10. 29 0 คุณธรรมนิตย์ บ้านพวน 49 45 94 20 C 29 9 7 6
11. 29 0 คุณนิสัย ชัยสนิท 49 46 95 20 C 29 9 5 2
12. 29 0 คุณพิริยะ บีวชาติ 50 45 95 21 C 29 9 5 3
13. 29 0 คุณสรารัส 48 47 95 21 C 29 8 6 3
14. 29 0 คุณพล 48 49 97 21 C 29 7 5 2
15. 29 0 คุณไชยยันต์ เทพพิทักษ์ 47 49 96 22 C 29 6 5 1
16. 29 0 คุณเชาวลิต ประชุมเวช 47 49 96 22 C 29 6 4 1
17. 29 0 Heikki 50 50 100 22 C 29 5 3 0
18. 29 0 คุณสุคนธ์ เสร็จสวัวดิ์ 48 49 97 23 C 29 7 7 4
19. 29 0 คุณบรรลือ นครกัณฑ์ 47 49 96 23 C 29 6 4 3
20. 28 0 คุณสัญชัย ศิริกมลเสถียร 47 50 97 21 C 28 6 4 1
21. 28 0 คุณคะนอง ประชุมเวช 52 46 98 23 C 28 8 5 2
22. 27 0 คณสามารถ สายประจง 46 54 100 22 C 27 5 5 1
23. 27 0 คุณวัตร 52 47 99 23 C 27 8 4 3
24. 27 0 คุณแมน 50 52 102 24 C 27 8 6 6
25. 27 0 คุณอำไพ(หน่อย) 49 50 99 24 C 27 6 4 1
26. 25 0 คุณณรงค์ 50 55 105 24 C 25 5 5 3
27. 25 0 Paavo 48 54 102 24 C 25 4 2 1
28. 24 0 คุณเสนาะ พุทธาวงษ์ 56 47 103 24 C 24 7 6 2
29. 24 0 คุณอำพร หงษ์เวียงจันทน์ 56 47 103 24 C 24 8 5 2
30. 24 0 คุณเอก 55 49 104 24 C 24 7 4 2
31. 24 0 คุณสุวัฒน์ 53 51 104 24 C 24 6 5 3
32. 24 0 คุณมั่นคง 51 52 103 24 C 24 6 1 1
33. 24 0 คุณคงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 49 56 105 24 C 24 2 2 1
34. 23 0 คุณพสิษ อัควัฒชัยกุล 51 54 105 24 C 23 5 4 2
35. 22 0 คุณไพศาล สิทธิกล 53 54 107 24 C 22 5 3 3
36. 21 0 คุณวิริยะ ขจรไชยกุล 55 50 105 24 C 21 6 5 2
37. 21 0 คุณมงคล สุวัฒธารากุล 51 56 107 24 C 21 3 2 1
38. 20 0 คุณนิพนธ์ สมจิตร+ผู้ติดตาม 56 51 107 24 C 20 5 3 3
39. 20 0 คุณปรีชา ยศศรีพิพัฒน์ 52 55 107 24 C 20 4 3 3
40. 19 0 คุณจุลมาศ 57 50 107 24 C 19 4 3 3
41. 19 0 คุณวิภาวดี นินนาทนนท์ 56 54 110 24 C 19 5 5 4
42. 19 0 คุณสุพจน์ พรพิทักษ์สุข 55 53 108 24 C 19 2 1 1
43. 18 0 คุณธมณ ต่อเติมกิจชัย 56 53 109 24 C 18 2 2 1
44. 18 0 คุณพิชัย จอมอุ่น 53 56 109 24 C 18 2 2 2
45. 17 0 คุณบุญฤทธิ์ อินทรสุวรรณ 57 53 110 24 C 17 4 2 1
46. 17 0 คุณทิศนุ 54 56 110 24 C 17 3 2 2
47. 17 0 คุณรุ่งวิชา เรืองมณี 56 58 114 24 C 17 2 1 0
48. 16 0 คุณยงยุทธ นินนาทนนท์ 57 56 113 24 C 16 4 3 2
49. 16 0 คุณบุญประเสริฐ ศิริรัตน์77 54 65 119 24 C 16 1 0 0
50. 15 0 คุณนที หอมแก้ว 61 58 119 24 C 15 3 2 0
51. 15 0 คุณสิริอร พุทธาวงษ์ 58 62 120 24 C 15 4 4 4
52. 14 0 คุณธานี อรรถอนันต์ 62 58 120 24 C 14 3 3 3
53. 8 0 คุณวรัญญา บ่าพิมาย : bBie.1 67 63 130 24 C 8 4 3 3
54. 2 0 คุณปิยพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์ 71 70 141 24 C 2 0 0 0