#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 5 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-10-24 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:13:00]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 36 0 คุณสมชาย เจียงจตุรภัทร์ - WINNER . A 41 38 79 9 A 36 16 10 6
2. 35 0 คุณณัฐกร วิชชุชาญ - WINNER . A 1 41 40 81 11 A 35 14 12 5
3. 34 0 คุณสุทัศน์ เจริญวัฒนวิญญู 41 41 82 11 A 34 13 8 5