#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 5 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-10-24 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1618:41:30]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 35 0 คุณปิยะวัฒน์ โภคสวัสดิ์ - WINNER . B 44 40 84 15 B 35 14 10 6
2. 34 0 คุณอร่าม ลือพร้อมชัย - WINNER . B 1 45 42 87 14 B 34 14 12 5
3. 32 0 คุณสมบูรณ์ คำวันดี 46 43 89 17 B 32 11 6 3
4. 32 0 คุณอำนาจ รามโกมุท 45 44 89 17 B 32 10 4 3
5. 31 0 ธนากร เขียนนุกูล 47 42 89 16 B 31 12 9 5
6. 31 0 คุณเจี้ยม จันทร์อนันต์ 47 43 90 16 B 31 11 8 5
7. 30 0 คุณปรีชา ดำจับ 47 46 93 18 B 30 9 4 0