#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 5 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-10-24 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:16:33]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 31 0 คุณปราการ ตั้งตระกูลชัย - WINNER . C 46 46 92 20 C 31 8 5 4
2. 31 0 คุณ ฑีฆา ตรัยนานนท์ - WINNER . C 1 45 48 93 21 C 31 6 4 2
3. 29 0 คุณสุวรรณ เทศงามถ้วน 49 49 98 23 C 29 5 3 1
4. 28 0 คุณพิไลวรรณ วอระชินา 49 49 98 22 C 28 7 5 3
5. 27 0 สุวิทย์ ดอกเทียน 48 48 96 20 C 27 9 6 4
6. 27 0 คุณอนวัช วัฒนบารมี 48 51 99 22 C 27 7 5 2
7. 26 0 คุณิกษ ตรัยนานนท์ 57 47 104 22 C 26 8 3 2
8. 24 0 คุณมั่นคง จันทรเตมีย์ 56 46 102 24 C 24 8 6 4
9. 23 0 4.มาโนช สุขะปิณฑะ 51 52 103 24 C 23 2 1 0
10. 17 0 คุณเทิดศักดิ์ ทองดอนขันธ์ 56 54 110 24 C 17 4 3 2
11. 14 0 คุณระภี เมธีกุล ไฟล์เลดี้ 66 51 117 24 C 14 5 3 2
12. 11 0 คุณวิษณุ กังประโคน : bBie.1 58 65 123 24 C 11 1 1 1