#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 5 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-10-24 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:13:35]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 32 0 คุณปัณชณิตย์ ตั้งตระกูลชัย - WINNER . L 46 44 90 18 NA 32 10 7 5
2. 31 0 คุณชลธิรา รามโกมุท 47 45 92 19 NA 31 9 6 4
3. 7 0 คุณจุลมาศ จันทรเตมีย์ 61 62 123 24 NA 7 0 0 0