#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:56:55]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 36 0 3.คุณธเนศ - WINNER . A 41 39 80 10 A 36 15 12 5
2. 34 0 6.คุณปัณณทัต - WINNER . A 1 43 40 83 12 A 34 14 11 6
3. 0 0 4.คุณบุญธรรม วรรณรัตน์ -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
4. 0 0 4.คุณเฟิร์ส -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0