#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:16:41]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 34 0 3.คุณชนสิทธิ์ เอี่ยมละออ - WINNER . B 43 41 84 13 B 34 13 7 4
2. 34 0 1.คุณพสุธา ไชยเวช - WINNER . B 1 42 42 84 13 B 34 12 10 5
3. 34 0 5.คุณสานิย์ พุกวงษ์ 43 42 85 15 B 34 12 5 0
4. 33 0 1.คุณสมยศ 40 45 85 13 B 33 9 3 1
5. 33 0 2.คุณภัทรชัย 43 46 89 14 B 33 10 8 4
6. 33 0 2.ผอ.ประเสริฐ มุกประดับ 47 42 89 18 B 33 12 6 2
7. 33 0 4.คุณสุภาพ 44 45 89 18 B 33 9 6 2
8. 32 0 3.คุณเจษฏา 45 43 88 16 B 32 11 7 3
9. 31 0 3คุณประดิษฐ์ 46 44 90 17 B 31 10 5 5
10. 31 0 3.คุณอภิชาติ แย้มละออ 51 41 92 18 B 31 13 9 5
11. 31 0 6.คุณธนดล ลาภทิพย์มนต์ 45 46 91 18 B 31 9 5 2
12. 30 0 2.อุทัย(แดง) 46 45 91 17 B 30 10 7 3