#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1907:07:22]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 30 0 2.คุณดวงใจ ศรีสวัสดิ์ - WINNER . L 49 47 96 22 NA 30 7 5 1
2. 28 0 4.คุณหนิง 50 47 97 23 NA 28 8 4 0
3. 20 0 2.คุณจุลมาศ 54 52 106 24 NA 20 4 1 1