#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2022-06-2901:49:28]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 30 0 5.ชนพล - WINNER . D 48 48 96 21 NA 30 7 4 2
2. 27 0 1.คุณมั่นคง 53 46 99 24 NA 27 8 3 2
3. 20 0 2.คุณพงศ์วุฒิ อภิชยางกุล 53 53 106 24 NA 20 2 2 1