#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผู้จัด : THAI GOLF BIDDER
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1819:39:29]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 39 0 อาจารย์จอร์จ - WINNER . A 36 35 71 3 A 39 19 12 7
2. 38 2 ศุภโชค จูมผา - WINNER . A 1 35 39 74 5 A 38 15 10 5
3. 40 0 วรพล นุ่มเออ (Pro) 34 34 68 0 A 40 20 13 7
4. 39 12 สุเมธ บุญจันทร์ (Pro) 38 35 73 5 A 39 19 14 8
5. 38 0 วันสเต็ป คลับฟิตติ้ง (Pro) 36 36 72 3 A 38 18 11 7
6. 38 12 วุฒิรัฐ มณีอินทร์ (Pro) 37 36 73 4 A 38 18 13 7
7. 38 0 กำพล หมายมี (Pro) 38 39 77 9 A 38 15 12 6
8. 38 13 ทิวา กาฬภักดี 38 39 77 9 A 38 15 12 5
9. 36 0 วุฒิพงษ พวงแก้ว (Pro) 36 38 74 3 A 36 16 11 6
10. 36 5 พิภพ มีทองคำ 38 38 76 5 A 36 16 11 6
11. 36 10 ปุญญาพัฒน์ บุตรชาดา 38 40 78 8 A 36 14 10 6
12. 36 5 นภรฤชฒ์ ยศถามี 41 39 80 11 A 36 15 13 8
13. 35 13 Cyprus Yun 40 38 78 7 A 35 16 12 7
14. 35 6 วัชระ 39 40 79 8 A 35 14 11 6
15. 35 6 M 43 39 82 12 A 35 15 12 6
16. 34 12 ธัญพงศ์ วิไลรัตน์ 40 39 79 7 A 34 15 11 5
17. 34 2 สายธง จูมผา 39 40 79 7 A 34 14 10 5
18. 34 8 พงศ์อนันต์ วัดเล็ก 42 39 81 9 A 34 15 10 6
19. 34 2 ปรีชา มูลสาร 44 38 82 10 A 34 16 11 6
20. 34 14 อาทิตย์ ประชาเรืองวิทย์ 38 45 83 12 A 34 9 5 2
21. 33 11 วินิต กออิสรานุภาพ 42 41 83 11 A 33 13 10 6
22. 33 12 พรเชิด ศรีอนันต์ 42 41 83 11 A 33 13 10 5
23. 33 13 ศุภวัตร วงศ์วัตถาภรณ์ 43 41 84 12 A 33 13 10 5