#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผู้จัด : THAI GOLF BIDDER
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:09:54]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 35 6 เจ. ที. วาย - WINNER . B 45 40 85 14 B 35 14 9 7
2. 35 9 ยงยุทธ พรมเพลง - WINNER . B 1 40 44 84 14 B 35 10 8 4
3. 35 8 โสพจน์ วัดเล็ก 39 45 84 14 B 35 9 6 2
4. 34 4 เสนีย์ 41 44 85 13 B 34 12 10 6
5. 34 4 ธาราดล จันฤาแสน 45 40 85 14 B 34 14 10 6
6. 33 6 ss. สุริยา 47 39 86 13 B 33 16 13 8
7. 33 13 ชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์ 43 42 85 13 B 33 13 11 7
8. 33 8 คมสันต์ น้อยเจริญ 45 41 86 14 B 33 13 9 5
9. 33 7 จารึก ขวัญ 49 40 89 17 B 33 14 10 6
10. 32 7 รัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล 40 47 87 13 B 32 8 4 2
11. 32 6 นิคกี้ 45 42 87 15 B 32 12 9 4
12. 32 6 ซินแส ยุท 46 42 88 15 B 32 12 8 3
13. 32 0 ผดุงศักดิ์ ถ้วยทอง 44 43 87 15 B 32 11 8 4
14. 32 2 พิกิฏ ศรีชนะ 44 44 88 16 B 32 10 7 4
15. 31 14 สมเจตน์ สัตยกิจขจร 46 44 90 16 B 31 11 8 4
16. 31 14 ปรียาภรณ์ ธรรมชูเชาวรัตนื 45 46 91 17 B 31 8 6 3
17. 31 14 คุณปรีชา วงษาบุตร 49 42 91 18 B 31 12 8 4
18. 31 9 วิโรจน์ เนื่องกระโทก 47 44 91 18 B 31 11 8 4
19. 30 0 วิสูตร 46 46 92 17 B 30 10 8 5
20. 30 12 จิระพงษ์ บุตรชาดา 46 47 93 18 B 30 10 9 7