#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผู้จัด : THAI GOLF BIDDER
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1618:36:53]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 31 5 บัญชา ชะเอมเทศ - WINNER . C 46 45 91 19 C 31 9 5 3
2. 31 13 นรงพร ทองอุไร - WINNER . C 1 46 46 92 20 C 31 8 6 3
3. 31 3 สุทัศน์ มั่งมี 45 47 92 20 C 31 7 4 3
4. 31 7 วิวัช วัฒนกูล 44 49 93 21 C 31 6 4 2
5. 30 8 บัณฑิต น้อยเจริญ 45 50 95 20 C 30 7 4 2
6. 30 7 จักรพงศ์ ทองใหญ่ 49 46 95 22 C 30 8 5 3
7. 29 11 วุฒิพงศ์ คำภูแสน 51 45 96 22 C 29 9 5 3
8. 29 5 วัสสชาติ รัตนลัย 49 47 96 22 C 29 7 6 1
9. 29 3 ธันวา พิทักษานนท์กุล 48 49 97 22 C 29 6 5 4
10. 28 7 ไพศาล ตั้งเขาทอง 48 50 98 24 C 28 4 3 2
11. 27 7 อรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ 49 47 96 20 C 27 9 7 2
12. 27 5 จักรภัทร คงเพ่งพิศ 45 55 100 22 C 27 4 3 2
13. 27 14 พัชรเกียติ เลียวโกมล 54 46 100 24 C 27 9 5 2
14. 26 9 สะราวุฒิ. บุญภักดี 54 47 101 24 C 26 8 6 5
15. 25 14 อัครเดช ฤกษ์รัตนี 50 51 101 24 C 25 5 1 1
16. 15 3 กฤษณะ คุณต้น 57 58 115 24 C 15 1 1 1
17. 14 10 สุรเชษฐ ทิพาสิริ 61 55 116 24 C 14 3 3 1
18. 14 10 เปล่งศักดิ์ ศรีบัว 59 57 116 24 C 14 3 3 2
19. 8 3 ศรัณย์ พอสม 68 62 130 24 C 8 0 0 0