#การแข่งขัน : Khao Yai Country Club Championship [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-10-17 [R1] #ผู้จัด : Khao Yai Country Club
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:27:24]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 33 0 นพ.พรชัย ประพันธ์พงษ์ชัย  - WINNER . B 42 44 86 14 B 33 10 7 3
2. 33 0 คุณพุฒทา เชาว์วีรกิจ 42 44 86 15 B 33 10 7 4
3. 33 0 คุณจีรวัฒน์ โชติวรวัฒน์กุล 42 46 88 17 B 33 8 8 3
4. 33 0 คุณประวิทย์ คำใส 42 46 88 17 B 33 8 5 3
5. 32 0 คุณภัทรพงษ์ แสนบุดดา 44 43 87 15 B 32 11 6 2
6. 32 0 คุณพงศกร หาญกล้า 44 44 88 16 B 32 10 6 2
7. 32 0 คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล 45 44 89 17 B 32 10 7 3
8. 32 0 Mr. Mamoru Togashi 44 45 89 17 B 32 9 5 4
9. 31 0 ดช.กฤษฎิ์กวิน ศักดิ์ศิลาพร (ธรรศ) 42 47 89 16 B 31 7 5 3
10. 31 0 คุณอดุลย์ศักดิ์ มณีวงษ์ 45 46 91 17 B 31 9 6 3
11. 31 0 คุณอนุชิต สารพันธ์ 43 47 90 17 B 31 8 5 1
12. 31 0 Mr. Alister Kelman 43 48 91 18 B 31 7 4 0
13. 31 0 คุณปฤษฎี สุนทะศักดิ์ 42 49 91 18 B 31 6 4 1
14. 29 0 Mr. Takeru Izumiya 50 44 94 18 B 29 11 5 3
15. 21 0 คุณฉัตรชัย ชุ่มศิริ -RTD 49 23 72 18 B 21 2 2 2