#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 4 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort OCEAN C D #วันที่ : 2020-09-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:01:41]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 35 0 คุณธนกฤษ 38 39 77 5 A 35 15 9 6
2. 34 0 คุณบอย 39 42 81 9 A 34 12 9 5
3. 34 0 คุณรุ่ง 42 40 82 11 A 34 14 10 4
4. 34 0 คุณโบ้ 42 41 83 12 A 34 14 10 5
5. 0 0 คุณชุมพร  -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
6. 0 0 คุณภิรมย์ -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0