#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 4 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort OCEAN C D #วันที่ : 2020-09-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:32:23]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 33 0 คุณแหลม - WINNER . B 40 47 87 16 B 33 7 4 3
2. 32 0 คุณกรรภิรมย์ ไพบูลย์ - WINNER . B 1 42 46 88 16 B 32 9 5 3
3. 32 0 คุณนัย 40 48 88 16 B 32 6 6 3
4. 32 0 คุณจำลอง เซี่ยงจง 46 44 90 18 B 32 11 6 4
5. 31 0 คุณเอ๋ 47 42 89 16 B 31 12 7 3
6. 31 0 คุณจอย 42 48 90 17 B 31 7 4 2
7. 29 0 คุณสุริยา ผึ่งกุล 47 46 93 18 B 29 8 6 4