#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 4 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort OCEAN C D #วันที่ : 2020-09-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:01:53]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 31 0 คุณประเสริฐ - WINNER . C 47 44 91 19 C 31 10 5 4
2. 30 0 คุณเบี้ยว - WINNER . C 1 42 50 92 19 C 30 4 2 2
3. 30 0 คุณเอก 46 47 93 20 C 30 7 3 2
4. 27 0 คุณสมศักดิ์ ศักดิ์เชิดตระกูล 48 51 99 21 C 27 8 7 4
5. 18 0 คุณประธาน แก้วตระกูลโชติ 50 60 110 24 C 18 1 1 1