#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 4 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort OCEAN C D #วันที่ : 2020-09-26 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:02:54]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 36 0 คุณชลิดา สุทนต์ - WINNER . L 41 41 82 13 NA 36 13 8 7
2. 31 0 คุณมยุรา 44 45 89 13 NA 31 11 6 4
3. 31 0 คุณสุรีรัตน์ เนียมทรัพย์ 43 46 89 16 NA 31 9 7 5
4. 31 0 คุณเรวดี 49 44 93 21 NA 31 11 7 5
5. 29 0 คุณสุชาดา 46 50 96 18 NA 29 8 6 5
6. 29 0 คุณอนุสรณ์ เหมือนผึ่ง 42 54 96 22 NA 29 2 1 1
7. 26 0 คุณปรียาภรณ์ ทองพันธ์ 47 53 100 24 NA 26 1 1 0
8. 19 0 คุณระภี เมธีกุล (ไฟล์เลดี้) 57 53 110 24 NA 19 4 4 4
9. 4 0 คุณมนัสนันท์ วันโรจี 63 65 128 24 NA 4 0 0 0
10. 4 0 คุณจุลมาศ 62 68 130 24 NA 4 0 0 0