#การแข่งขัน : สืบสานตำนานกอล์ฟ โปรเผ่าสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Watermill Golf Club and Resort #วันที่ : 2021-12-22 [R1] #ผู้จัด : Nana Golf For You
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:07:25]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 39 0 คุณบุญชู มิตรสัมพันธ์ - LOW GROSS.1 37 36 73 5 A 39 18 12 6
2. 38 0 คุณสมชาย วารี - WINNER . A 36 38 74 5 A 38 16 11 5
3. 38 0 คุณชาตรี ยิมรักษา - WINNER . A 1 37 38 75 6 A 38 16 11 6
4. 38 0 คุณกิตติ 37 38 75 6 A 38 16 10 3
5. 37 0 คุณวุฒิชัย เจริญพุฒ 40 38 78 8 A 37 17 12 6
6. 37 0 คุณวรรษกร เฮงบุญมี 35 43 78 9 A 37 11 8 5
7. 37 0 คุณเอก ไก่ตุ๊กตุ๊ก 35 45 80 9 A 37 11 6 4
8. 36 0 พี่ติ๊ก มิตรสัมพันธ์ 37 38 75 4 A 36 16 10 5
9. 36 0 คุณอิทธิภัทร์ 38 39 77 7 A 36 15 11 5
10. 36 0 คุณนฤทัย (ตี๋) 38 44 82 10 A 36 12 9 4
11. 35 0 คุณจิรชัย เปี่ยมสุข 38 37 75 3 A 35 17 11 6
12. 35 0 ด.ช.กตัญญู ชาระ 38 40 78 7 A 35 14 11 5
13. 35 0 ปวีณ เมธังกูร 38 40 78 7 A 35 14 10 4
14. 35 0 ด.ช.ภูมิภัทร์ สุพรรณนิล 38 41 79 8 A 35 13 8 5
15. 35 0 คุณภาสพงศ์ เมธยะกุล 40 40 80 9 A 35 14 12 6
16. 35 0 คุณสุริยะ สัจจวิเศษ 40 40 80 9 A 35 14 8 3
17. 35 0 คุณบุญโฮม วงศ์ศรี 40 41 81 10 A 35 13 10 6
18. 34 0 คุณธีรวัจน์ ศิริโนนรัง 40 39 79 7 A 34 15 10 6
19. 34 0 คุณอดิศักดิ์ หมูหาญ 42 41 83 10 A 34 13 9 5
20. 34 0 คุณวัชระ นิลนพรัตน์ 41 41 82 11 A 34 13 10 4
21. 34 0 คุณทศพร สุพรรณนิล 40 42 82 11 A 34 12 7 5
22. 33 0 คุณนภัสดล บวรพัฒนคุณ 40 43 83 10 A 33 12 8 6
23. 33 0 พ.ต.อ.นพกฤษณ์ ฯ 41 42 83 11 A 33 12 9 6
24. 32 0 คุณอดิศักดิ์ ชูชาติพิชัย 45 39 84 11 A 32 15 9 4
25. 32 0 คุณนุสิทธิ์ จิระเศรษฐกุล 43 43 86 12 A 32 12 9 4