#การแข่งขัน : สืบสานตำนานกอล์ฟ โปรเผ่าสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Watermill Golf Club and Resort #วันที่ : 2021-12-22 [R1] #ผู้จัด : Nana Golf For You
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1907:19:13]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 32 0 คุณเมธี โรจนถาวรกูล  - WINNER . C 42 49 91 19 C 32 6 4 1
2. 31 0 คุณสมส่วน จันทร์เปรม - WINNER . C 1 48 47 95 19 C 31 10 7 3
3. 31 0 คุณคณิต จุ่นเจริญ 44 47 91 19 C 31 7 6 2
4. 31 0 คุณอิศราวุฒิ ผูกขวัญ 44 49 93 21 C 31 5 4 2
5. 31 0 คุณนัทธี เพ็ชรแก้ว 44 49 93 21 C 31 5 4 1
6. 31 0 พ.อ.สมพงษ์ สีหาเสน 46 48 94 22 C 31 6 4 3
7. 30 0 ประธานณรงค์ ฯ มิตรสัมพันธ์ 48 46 94 20 C 30 9 6 3
8. 30 0 คุณประชา 47 46 93 20 C 30 8 5 2
9. 30 0 คุณธนณัฏฐ์ พงษ์พิชิตภูมิ 46 47 93 20 C 30 8 5 3
10. 30 0 คุณณัฏฐ์ เกตุอุดม 46 47 93 20 C 30 7 4 2
11. 30 0 คุณโอภาส อาจารวงศ์ 45 48 93 20 C 30 7 4 1
12. 30 0 บุญเสริม ฯ ละโว้ 47 47 94 21 C 30 8 4 4
13. 30 0 คุณวีระกิตต์ ธรรมอภิบาล 46 48 94 21 C 30 7 4 3
14. 30 0 คุณวันชัย อภิชลติ 47 49 96 24 C 30 5 3 2
15. 29 0 คุณไกรศักดิ์ เชื้อทอง 46 47 93 19 C 29 8 6 3
16. 29 0 คุณสุรพจน์ สันตยารมณ์ 48 48 96 20 C 29 9 7 1
17. 29 0 คุณชนันต์ธร เกตุหนูสีห์พร 50 45 95 21 C 29 9 6 4
18. 29 0 คุณพงษ์ชาญ มณีโชติ 46 49 95 21 C 29 5 3 2
19. 29 0 คุณเจริญ ฯ 46 50 96 21 C 29 5 2 0
20. 29 0 คุณเมธา 49 50 99 23 C 29 7 3 2
21. 29 0 คุณเจี้ยม จันทร์อนันต์ 49 48 97 24 C 29 6 2 1
22. 28 0 คุณคณน เครือทองศรี 52 46 98 22 C 28 9 8 5
23. 28 0 คุณไพรัตน์ ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์ 48 49 97 22 C 28 8 5 1
24. 28 0 คุณศิวรักษ์ อ่อนมณี 47 50 97 22 C 28 5 4 2
25. 28 0 คุณพิชัย ทวีศักดิ์วิไล 52 47 99 24 C 28 7 5 2
26. 28 0 คุณสมพงษ์ ตังคเศรษฐกุล 48 50 98 24 C 28 4 2 1
27. 27 0 คุณณัฐธีร์ รงคะพิมลพงศ์ 48 49 97 20 C 27 7 5 4
28. 26 0 คุณวัชรพงษ์ ไชยเจริญ 50 51 101 24 C 26 7 6 5
29. 26 0 คุณดำเนิน ถี่ถ้วน 50 50 100 24 C 26 4 3 3
30. 26 0 พ.ท.จันญะ เอี่ยมสะอาด 49 51 100 24 C 26 4 4 3
31. 24 0 คุณณัฐวุฒิ พนมวัน 52 51 103 24 C 24 5 1 0
32. 24 0 คุณถาวร จิรวรพัฒน์ 48 57 105 24 C 24 3 3 1
33. 23 0 คุณนาวิน มิตรสัมพันธ์ 58 51 109 24 C 23 8 5 2
34. 23 0 คุณประมวล 50 54 104 24 C 23 1 1 1
35. 21 0 คุณสิทธิชัย ลิ่วเวหา 55 53 108 24 C 21 4 2 1
36. 21 0 คุณปณัยกร 55 53 108 24 C 21 5 2 2
37. 19 0 คุณชูเกียรติ อนุศรี 54 54 108 24 C 19 3 1 0
38. 16 0 คุณทศพล เพียรวิทยาสกุล 59 55 114 24 C 16 1 1 1
39. 14 0 คุณปัทมา 58 58 116 24 C 14 2 2 2
40. 13 0 คุณศรันยู เพิ่มพูล 59 59 118 24 C 13 2 2 1
41. 12 0 คุณชัยพฤกษ์ ฯ 56 64 120 24 C 12 1 1 1