#การแข่งขัน : สืบสานตำนานกอล์ฟ โปรเผ่าสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : Watermill Golf Club and Resort #วันที่ : 2021-12-22 [R1] #ผู้จัด : Nana Golf For You
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:08:22]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 36 0 คุณนันทนิจ จันทร์เปรม (ญ)  - WINNER . L 38 39 77 6 NA 36 15 9 5
2. 35 0 ดร.วรรณภา พีระธรรม (ญ) - WINNER . L 1 40 37 77 5 NA 35 17 11 5
3. 31 0 คุณนภัสสร เฮืองหล้า (ญ) 47 44 91 18 NA 31 10 9 5
4. 27 0 คุณวริศรา จันทร์แจ่ม (ญ) 49 49 98 23 NA 27 6 2 0
5. 24 0 คุณธนัญญา คงมา (แอน) ญ 47 57 104 24 NA 24 2 2 1
6. 22 0 คุณศรีแพร สอนลี (ญ) 52 53 105 24 NA 22 3 1 0
7. 14 0 คุณบุณฑริก พงษ์ไชยชุติ (ญ) 62 56 118 24 NA 14 3 2 1