#การแข่งขัน : Forklift Club Thailand Golf Tournament ครั้งที่ 5 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : #วันที่ : 2023-11-21 [R1] #ผู้จัด : Forklift Club Thailand Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1905:53:40]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 43 0 คุณสุรศักดิ์ โสวัพนางกูร - LOW GROSS.1 32 32 64 1 A 43 21 13 6
2. 36 0 คุณจอมทัพ คิดควร - LOW NET.1 37 34 71 4 A 36 19 12 7
3. 35 0 คุณปัณณวิช กลองชิต - WINNER . A 34 39 73 5 A 35 15 9 3
4. 34 0 Mr.Johnson - WINNER . A 1 35 38 73 5 A 34 15 12 5
5. 34 0 คุณมนูญกิจ มังกรแก้ว 35 38 73 6 A 34 15 11 6
6. 33 0 คุณปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ 36 38 74 5 A 33 15 11 7
7. 33 0 คุณเป็นต่อ สันต์วสุ บริราช 38 36 74 6 A 33 17 12 5
8. 31 0 คุณธรรมรักษ์ อภิรมย์รัก 35 41 76 7 A 31 12 8 4
9. 29 0 คุณจักรพงษ์ สว่างทวี 37 41 78 8 A 29 12 8 4
10. 29 0 พล.ต.ท.คัชชา ธาตุศาสตร์ 41 37 78 9 A 29 16 11 7
11. 28 0 คุณบุญโฮม วงค์ศรี 40 39 79 8 A 28 14 10 5
12. 28 0 พ.ต.อ.ชวินทร์ น้อยสำราญ 40 40 80 8 A 28 14 8 3
13. 28 0 คุณนิติพัฒน์ อนจรัวัฒน์ 43 36 79 10 A 28 17 10 5
14. 28 0 คุณณัฐพีรวัส บุญจิราธัชสิริ 41 39 80 10 A 28 14 10 4
15. 28 0 คุณธีรภัทร์ เพชรบัณฑูร 43 39 82 12 A 28 17 12 5
16. 27 0 คุณกฤษณะ ลัดคาวงค์ 40 40 80 9 A 27 13 8 4
17. 27 0 คุณธนาวุฒิ สุขเอนก 43 37 80 10 A 27 16 10 4
18. 27 0 คุณอนุชาติ 42 38 80 10 A 27 15 9 5
19. 27 0 คุณณัฐนินทร์ ปวนยศ 40 40 80 10 A 27 13 9 4
20. 27 0 คุณพัชรพล 40 40 80 11 A 27 13 8 4
21. 26 0 คุณนพโรจน์ ศศิพลไพศาล 42 39 81 12 A 26 14 8 5
22. 26 0 คุณอำนาจ นนพละ 41 40 81 12 A 26 13 8 4
23. 26 0 คุณ ศักดา พร้อมลาภ 40 41 81 12 A 26 12 9 4
24. 26 0 Mr.no 40 42 82 12 A 26 11 6 2
25. 25 0 คุณยุทธศิลป์ พุทธะพงศ์ภรณ์ 42 40 82 11 A 25 13 9 5
26. 25 0 ผู้การ วสันต์ เรืองศรี 42 40 82 11 A 25 13 8 4
27. 25 0 คุณสุกิจ สิงหบัญชร 39 43 82 11 A 25 10 6 3
28. 25 0 คุณกสิณ 43 41 84 12 A 25 13 7 3
29. 25 0 คุณกุลประวิท จุลคณานุกิจ 41 42 83 12 A 25 11 8 5
30. 24 0 คุณกรวิช 44 39 83 12 A 24 14 10 4
31. 24 0 ผู้การ ปรีดา แตงสาขา 44 39 83 12 A 24 14 9 4