#การแข่งขัน : Forklift Club Thailand Golf Tournament ครั้งที่ 5 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Bangsai Country Club #วันที่ : 2023-11-21 [R1] #ผู้จัด : Forklift Club Thailand Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 35 71 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2023-11-3009:13:35]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 26 0 คุณกรองแก้ว เรือนอินทร์  - WINNER . B 40 41 81 13 B 26 12 8 5
2. 24 0 คุณสายยัณต์ เภษสาดร - WINNER . B 1 42 41 83 13 B 24 12 8 5
3. 24 0 คุณณัฐธีร์ รงคะพิมลพงศ์ 46 41 87 13 B 24 12 8 4
4. 24 0 คุณวันปีติ ยิ้มละมัย 41 43 84 14 B 24 11 9 4
5. 23 0 คุณน้องตู๋ 45 39 84 13 B 23 14 9 4
6. 23 0 คุณพงษ์สันต์ อัคนิวรรณ 46 39 85 13 B 23 14 9 4
7. 23 0 คุณเข้มแข็ง 44 41 85 13 B 23 12 6 3
8. 23 0 คุณธวัชชัย 41 43 84 13 B 23 10 8 6
9. 22 0 คุณไพโรจน์ ฉันท์แต่ง 46 42 88 14 B 22 12 8 4
10. 22 0 คุณเวียงชัย 44 41 85 15 B 22 12 9 6
11. 22 0 คุณสัญญา นามสนธิ์ 44 41 85 15 B 22 12 9 5
12. 22 0 คุณสัญชัย 44 41 85 15 B 22 12 6 4
13. 22 0 คุณไพโรจน์ 46 42 88 17 B 22 13 6 3
14. 21 0 Pronthep (off) BKS 46 40 86 15 B 21 13 9 5
15. 21 0 คุณฐานวัฒน์ รัตนพัฒน์วรกุล 44 43 87 15 B 21 10 7 4
16. 21 0 คุณบันลือ ทิพย์พิมพ์วงศ์ 47 43 90 15 B 21 10 6 3
17. 21 0 คุณประพนธ์ สุฤทธิ์ 43 43 86 15 B 21 10 4 1
18. 21 0 คุณกฤษณะ สารพันธ์ 42 46 88 15 B 21 9 6 3
19. 21 0 ผู้การ อธิเชษฐ ทัศนะ 41 45 86 15 B 21 8 4 3
20. 21 0 คุณบุณยกร 45 42 87 16 B 21 11 9 4
21. 21 0 ผู้การ เจน 44 43 87 16 B 21 10 5 2
22. 20 0 ครูวินัย ชมภู 46 42 88 16 B 20 12 9 4
23. 20 0 รอง ศิริผล เกิดสีทอง 47 41 88 16 B 20 12 7 4
24. 20 0 คุณสยาม 46 42 88 16 B 20 11 7 3
25. 20 0 คุณชาญชัย ศิริกระจ่าง 43 44 87 16 B 20 9 4 2
26. 20 0 วสุ ฉันทนาวราพิชญ์ 44 43 87 17 B 20 10 7 3
27. 20 0 คุณกนก 44 43 87 17 B 20 10 6 3
28. 20 0 คุณสุวรรณ คงธนชาติ 43 46 89 17 B 20 8 6 3
29. 20 0 คุณสมศักดิ์ 45 42 87 18 B 20 11 5 2
30. 19 0 คุณพงษ์สิน 46 43 89 17 B 19 10 6 3
31. 19 0 คุณปัญจพัฒน์ อภิรัตน์ธารธรา 44 46 90 17 B 19 9 6 3
32. 19 0 คุณนิรุจน์ ทองน้อย 43 45 88 17 B 19 8 5 2
33. 19 0 คุณอุกฤษฎ์ แสวงวงศ์ 43 47 90 17 B 19 8 4 2
34. 19 0 คุณกอบวิทย์ ปิยะรัตน์ 50 43 93 18 B 19 12 7 2
35. 18 0 คุณชาตรี 47 42 89 18 B 18 11 7 4
36. 18 0 คุณอัมรินทร์ 46 43 89 18 B 18 10 6 4
37. 18 0 คุณไพบูลย์ 46 44 90 18 B 18 10 6 2
38. 18 0 คุณวัชรินทร์ ใจตรง 45 45 90 18 B 18 8 5 2
39. 18 0 คุณนิคม 44 47 91 18 B 18 7 5 0