# ผลการแข่งขัน : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ประเภทกีฬา กอล์ฟ # สนาม : # วันที่ : 2017-06-27 [R1] # จัดโดย : Pro Oui (โปรอุ่ย
# PGST Leaderboard : ||Round : ||TeamCut : || Gender :
# Report [ Leaderboard | Hole by Hole ]
 
No. TTP Class Full Players Today R1 toPar Total
1. -7 AB    สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ -7 -7 -7 65
AB    วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง E 72
2. -4 AG    ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล -4 -4 -4 68
AG    กชกร จิตตะศิริ E 72
3. -3 AB    กัมลาศ นาเมืองรักษ์ -3 -3 -5 67
AB    เดชาวัต เพชรประยูร +2 74
4. -2 AG    มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ -2 -2 -2 70
AG    อัญมณี วงศ์อรุณ E 72
5. E AB    ณฐนนท ธนูรัตน์ E E -1 71
AB    ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ +1 73
6. +1 AG    สรัลชนา รัตนสินธุ์ +1 +1 E 72
AG    สิธานาถ สิงหนาท +1 73
7. +2 AG    พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา +2 +2 +1 73
AG    โยษิตา ขาวหนูนา +1 73
8. +3 AB    พิชชา อบกลิ่น +3 +3 +1 73
AB    กฤตติณ ทรงเจริญ +2 74
9. +4 AB    ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ +4 +4 E 72
AB    ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง +4 76
10. +4 AG    อาภิชญา ยุบล +4 +4 +1 73
AG    จิรสุดา ขุนารักษ์ +3 75
11. +5 AB    อติรุจ วินัยเจริญชัย +5 +5 -1 71
AB    วนิพันธ์ มีสมอรรถ +6 78
12. +6 AG    ชนิกานต์ ยงย่วน +6 +6 -2 70
AG    พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ้งเรือง +8 80
13. +6 AB    พิษณุ ศิริเมฆา +6 +6 +2 74
AB    นัฐพล ชอบธรรม +4 76
14. +7 AB    ธรรมภณ แห่งธรรม +7 +7 +1 73
AB    ธนาคาร สงครามมา +6 78
15. +10 AB    วรธน สมนึก +10 +10 +4 76
AB    กษาปณ์ อักษรทิพย์ +6 78
16. +10 AB    กรวิชญ์ เกติวงษ์ +10 +10 +3 75
AB    อดิศักดิ์ รถมณี +7 79
17. +14 AG    ติยาภรณ์ ริงคณานนท์ +14 +14 +7 79
AG    จิดาภา ไฝเสน +7 79
18. +15 AG    สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร +15 +15 +7 79
AG    อินทุอร บิโชฟฟ์ +8 80
19. +18 AB    ชินภัทท สอนอิ่ม +18 +18 +5 77
AB    ธนัท อุยสกุล +13 85
20. +21 AG    วรวลัญช์ ศิวายพราหมณ์ +21 +21 +7 79
AG    มานียา อินทรธนู +14 86
21. +24 AG    เมียวนา อุปนันชัย +24 +24 +10 82
AG    สุพัชนันต์ บุญจีน +14 86
By [ 2024-07-16 20:29:13 ]