# ผลการแข่งขัน : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ประเภทกีฬา กอล์ฟ # สนาม : # วันที่ : 2017-06-27 [R1] # จัดโดย : Pro Oui (โปรอุ่ย
# PGST Online : ||Round : ||TeamCut : || Gender :
 
# Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. TTP Class Players Hole
Team toPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
+/-
Par
1. -7 AB    สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ -7 -7 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32 4 4 5 5 2 4 3 2 4 33 65 -7
AB    วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง E 4 5 3 4 3 4 5 3 6 37 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 72 E
2. -4 AG    ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล -4 -4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 36 4 4 4 3 2 4 4 3 4 32 68 -4
AG    กชกร จิตตะศิริ E 4 4 3 4 5 5 4 3 5 37 4 4 5 4 2 4 5 3 4 35 72 E
3. -3 AB    กัมลาศ นาเมืองรักษ์ -3 -5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 34 3 3 4 3 3 4 5 3 5 33 67 -5
AB    เดชาวัต เพชรประยูร +2 4 5 3 5 4 4 4 5 5 39 4 4 5 3 3 5 4 3 4 35 74 +2
4. -2 AG    มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ -2 -2 3 4 3 4 4 5 4 3 5 35 4 4 6 3 2 5 4 3 4 35 70 -2
AG    อัญมณี วงศ์อรุณ E 3 5 3 4 5 5 4 4 5 38 4 4 4 4 2 4 5 4 3 34 72 E
5. E AB    ณฐนนท ธนูรัตน์ E -1 4 4 3 4 4 4 4 3 6 36 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 71 -1
AB    ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ +1 4 4 3 4 5 4 4 6 5 39 4 4 5 3 3 4 5 3 3 34 73 +1
6. +1 AG    สรัลชนา รัตนสินธุ์ +1 E 4 4 3 3 5 4 4 3 5 35 4 4 5 3 3 4 6 4 4 37 72 E
AG    สิธานาถ สิงหนาท +1 4 4 3 4 5 4 4 3 6 37 4 3 5 3 3 4 5 4 5 36 73 +1
7. +2 AG    พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา +2 +1 3 4 3 3 5 4 5 3 8 38 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 73 +1
AG    โยษิตา ขาวหนูนา +1 5 4 3 4 5 4 5 2 5 37 7 4 5 4 2 3 4 2 5 36 73 +1
8. +3 AB    พิชชา อบกลิ่น +3 +1 4 4 3 4 6 4 4 3 5 37 4 5 6 4 2 3 5 3 4 36 73 +1
AB    กฤตติณ ทรงเจริญ +2 3 4 3 4 4 5 4 3 5 35 4 4 6 5 4 4 5 2 5 39 74 +2
9. +4 AB    ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ +4 E 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 4 4 4 5 2 4 4 3 5 35 72 E
AB    ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง +4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 40 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 76 +4
10. +4 AG    อาภิชญา ยุบล +4 +1 4 4 3 4 5 6 4 4 5 39 4 4 5 4 2 4 5 2 4 34 73 +1
AG    จิรสุดา ขุนารักษ์ +3 6 4 3 4 5 5 4 3 4 38 6 4 5 4 3 4 5 2 4 37 75 +3
11. +5 AB    อติรุจ วินัยเจริญชัย +5 -1 4 4 5 3 5 3 3 3 3 33 4 4 5 5 3 5 4 3 5 38 71 -1
AB    วนิพันธ์ มีสมอรรถ +6 5 4 4 5 4 4 3 5 4 38 4 4 5 4 4 5 6 3 5 40 78 +6
12. +6 AG    ชนิกานต์ ยงย่วน +6 -2 4 4 3 4 4 5 4 2 5 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70 -2
AG    พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ้งเรือง +8 4 5 3 5 6 5 4 3 6 41 5 5 5 3 2 5 6 3 5 39 80 +8
13. +6 AB    พิษณุ ศิริเมฆา +6 +2 5 3 4 3 6 5 4 3 5 38 4 4 5 5 2 5 4 3 4 36 74 +2
AB    นัฐพล ชอบธรรม +4 4 4 2 4 6 4 8 4 5 41 4 4 5 3 2 4 6 3 4 35 76 +4
14. +7 AB    ธรรมภณ แห่งธรรม +7 +1 4 3 3 4 4 5 5 3 5 36 5 4 5 4 3 3 5 3 5 37 73 +1
AB    ธนาคาร สงครามมา +6 4 3 3 5 5 6 4 3 7 40 5 3 4 4 4 4 6 4 4 38 78 +6
15. +10 AB    วรธน สมนึก +10 +4 4 3 3 4 5 5 5 4 6 39 5 4 4 5 3 4 5 3 4 37 76 +4
AB    กษาปณ์ อักษรทิพย์ +6 4 4 5 5 5 5 4 5 5 42 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 78 +6
16. +10 AB    กรวิชญ์ เกติวงษ์ +10 +3 4 4 3 4 6 3 4 4 5 37 5 3 5 5 4 4 5 2 5 38 75 +3
AB    อดิศักดิ์ รถมณี +7 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 4 4 4 4 4 5 7 3 5 40 79 +7
17. +14 AG    ติยาภรณ์ ริงคณานนท์ +14 +7 4 4 4 5 7 5 4 4 5 42 4 3 6 4 3 4 5 3 5 37 79 +7
AG    จิดาภา ไฝเสน +7 4 5 5 3 5 4 4 3 5 38 4 4 6 4 4 5 6 3 5 41 79 +7
18. +15 AG    สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร +15 +7 4 5 4 4 5 4 4 3 7 40 4 4 6 5 3 4 5 3 5 39 79 +7
AG    อินทุอร บิโชฟฟ์ +8 4 5 4 6 5 5 4 3 4 40 5 4 6 4 3 4 6 4 4 40 80 +8
19. +18 AB    ชินภัทท สอนอิ่ม +18 +5 4 4 4 4 7 4 4 4 4 39 3 5 6 4 3 4 5 2 6 38 77 +5
AB    ธนัท อุยสกุล +13 4 4 3 4 9 5 4 3 7 43 4 4 5 5 4 6 7 3 4 42 85 +13
20. +21 AG    วรวลัญช์ ศิวายพราหมณ์ +21 +7 4 5 3 4 5 5 5 3 5 39 4 5 6 4 4 3 5 4 5 40 79 +7
AG    มานียา อินทรธนู +14 4 5 4 5 6 5 5 3 5 42 5 4 6 5 4 6 6 3 5 44 86 +14
21. +24 AG    เมียวนา อุปนันชัย +24 +10 4 7 4 5 5 5 4 3 6 43 4 4 6 5 4 4 5 3 4 39 82 +10
AG    สุพัชนันต์ บุญจีน +14 5 4 3 4 5 4 5 3 6 39 4 7 7 6 3 6 6 3 5 47 86 +14
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 18:49:01 ]