#การแข่งขัน : BLUESCOPE BOND PARTNER GOLF DAY 2021 [Flight - A:0-36 ]
#สนาม : #วันที่ : 2021-12-17 [R1] #ผู้จัด : BLUESCOPE
# Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole| | ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total HC NET Flight
Par
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 18:38:40 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณวีรวัฒน์ วรารัตน์ธนาเวช - WINNER . A 71 4 6 3 4 4 6 4 5 5 41 3 4 5 6 3 5 5 6 6 43 84 13 71 A
2. 0 คุณธนิษฐ์ ไพฑูรย์จรัสเรือง  - WINNER . A 1 71 5 6 3 6 5 5 5 4 6 45 4 5 5 6 4 3 4 5 7 43 88 17 71 A
3. 0 คุณสิฐสพล สิมะวานิชกุล - WINNER . A 2 72 4 5 3 4 6 5 4 3 4 38 4 4 4 5 3 4 4 4 6 38 76 4 72 A
4. 0 คุณจรัล เขียวเกิด 72 4 6 4 4 6 5 4 4 5 42 4 4 4 5 3 4 5 5 5 39 81 9 72 A
5. 0 คุณจีระศักดิ์ จอมมงคล 72 6 6 4 4 5 5 4 4 5 43 4 3 6 5 4 4 5 4 5 40 83 11 72 A
6. 0 คุณสายฝน เขียวเกิด 72 4 7 4 5 5 5 5 4 4 43 5 3 5 6 3 4 5 4 6 41 84 12 72 A
7. 0 คุณเพ็ญสิริ นะวิโรจน์ 72 6 5 3 4 6 5 6 3 4 42 5 3 5 6 3 5 5 5 5 42 84 12 72 A
8. 0 คุณพิสิฎฐ์พล เตชะพกาพงษ์ 72 4 6 4 5 5 5 5 3 6 43 5 4 4 5 4 5 5 6 6 44 87 15 72 A
9. 0 คุณนวรรต รัตนเรืองฤทธิ์ 72 4 7 5 5 5 6 5 3 5 45 5 4 6 6 3 4 4 5 6 43 88 16 72 A
10. 0 คุณกิตติคูณ เตชะพกาพงษ์ 72 4 6 4 6 5 6 5 3 5 44 6 4 6 5 4 5 5 4 6 45 89 17 72 A
11. 0 คุณสิทธิพงษ์ ฉิมมณี 72 6 6 4 6 5 6 4 4 5 46 6 5 5 5 4 7 3 4 6 45 91 19 72 A
12. 0 Charan Suantai 73 4 7 5 5 4 5 4 3 5 42 5 3 4 5 6 5 4 4 7 43 85 12 73 A
13. 0 คุณพินัทธ์กรณ์ สิมะวานิชกุล 73 6 7 3 5 5 6 5 4 4 45 5 4 7 8 3 6 6 3 6 48 93 20 73 A
14. 0 Kowit Assawavorapoom 73 6 5 4 5 6 8 5 5 5 49 5 5 5 7 3 4 5 5 6 45 94 21 73 A
15. 0 คุณพุฒิชงค์ นะวิโรจน์ 74 4 7 3 8 6 7 5 5 4 49 6 3 6 6 4 6 5 6 5 47 96 22 74 A
16. 0 คุณกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์ 75 4 6 2 4 5 9 4 3 5 42 9 5 6 6 4 5 3 5 6 49 91 16 75 A
17. 0 Steven O'Connor 75 5 5 4 4 6 5 4 3 7 43 5 7 6 6 5 5 5 6 5 50 93 18 75 A
18. 0 Yosuke Suzuki 77 5 7 6 4 8 6 5 5 5 51 5 4 5 7 3 8 6 5 6 49 100 23 77 A
19. 0 คุณณศุภชัย ไพฑูรย์จรัสเรือง 77 5 7 4 6 6 8 7 4 6 53 5 4 6 7 8 6 5 4 6 51 104 27 77 A
20. 0 คุณธนา ชัยชาญพานิช 78 9 9 4 4 5 6 5 4 5 51 7 5 4 7 4 4 4 6 7 48 99 21 78 A
21. 0 Yan Xu 82 6 9 4 6 8 6 7 5 6 57 6 6 8 7 5 5 5 6 9 57 114 32 82 A
22. 0 คุณฉลองพร นะวิโรจน์ 83 7 8 5 6 8 7 8 7 6 62 6 4 5 9 6 6 6 5 7 54 116 33 83 A
23. 0 คุณชัยวัฒน์ ศศิวิมลพันธ์ 85 8 8 7 5 6 9 6 6 6 61 6 5 6 8 5 6 3 9 9 57 118 33 85 A
24. 0 Hong Teng Gan 91 5 8 7 5 8 9 6 5 6 59 5 12 6 9 4 6 8 5 8 63 122 31 91 A
25. 0 Vorapol Kitiphan : bBie.1 107 11 10 7 8 8 10 9 6 6 75 8 5 7 9 5 9 8 9 8 68 143 36 107 A
26. 0 Ryota Kobayashi 111 7 11 8 6 10 7 7 10 7 73 5 7 8 13 7 8 6 10 9 73 146 35 111 A
27. 0 Paisan Korsa-nga-luck -RTD 39 6 7 4 7 5 7 8 5 5 54 - - - - - - - - - 0 54 15 39 A