#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF #วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
# Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole| | ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total HC NET Flight
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 01:46:40 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 เอกพงษ์ มานะเมธาวี - LOW GROSS.1 71 5 4 3 6 4 5 3 4 4 38 4 4 3 6 4 4 4 4 6 39 77 6 71 A
2. 0 พลเอก ต่อศักดิ์ - LOW NET.1 70 5 4 3 6 4 6 3 3 5 39 5 4 5 7 4 4 3 3 5 40 79 9 70 A
3. 0 ประเทือง ธูปหอม - WINNER . A 70 4 6 2 6 4 6 2 4 5 39 4 5 6 5 4 6 4 3 5 42 81 11 70 A
4. 0 วรศาสน์ - WINNER . A 1 70 4 3 2 8 5 4 4 5 4 39 5 6 5 6 3 4 5 4 5 43 82 12 70 A
5. 0 วิเชียร ใจชอบชื่น - WINNER . A 2 71 5 6 2 5 5 5 4 6 4 42 5 5 4 6 3 4 4 3 5 39 81 10 71 A
6. 0 นภปฎล สุขเกษม 71 3 4 5 5 4 7 4 5 6 43 4 5 5 6 3 5 4 3 5 40 83 12 71 A
7. 0 ประพันธ์ คูณมี 72 4 5 4 5 4 6 4 4 5 41 4 4 5 6 4 5 5 4 5 42 83 11 72 A
8. 0 คุณโชดีก สุมนเตมีย์ 72 4 4 3 7 4 5 6 4 4 41 5 5 5 6 4 4 5 5 4 43 84 12 72 A
9. 0 พลเอก ประสงค์ บุญขวัญ 73 4 5 3 5 4 6 3 6 4 40 5 4 5 5 6 6 4 3 5 43 83 10 73 A