#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF#วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1905:54:13]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 71 เอกพงษ์ มานะเมธาวี - LOW GROSS.1 38 39 77 6 A 71 39 28 14
2. 70 พลเอก ต่อศักดิ์ - LOW NET.1 39 40 79 9 A 70 40 26 11
3. 70 ประเทือง ธูปหอม - WINNER . A 39 42 81 11 A 70 42 27 12
4. 70 วรศาสน์ - WINNER . A 1 39 43 82 12 A 70 43 27 14
5. 71 วิเชียร ใจชอบชื่น - WINNER . A 2 42 39 81 10 A 71 39 25 12
6. 71 นภปฎล สุขเกษม 43 40 83 12 A 71 40 26 12
7. 72 ประพันธ์ คูณมี 41 42 83 11 A 72 42 29 14
8. 72 คุณโชดีก สุมนเตมีย์ 41 43 84 12 A 72 43 28 14
9. 73 พลเอก ประสงค์ บุญขวัญ 40 43 83 10 A 73 43 29 12