#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF #วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
# Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole| | ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total HC NET Flight
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 01:23:00 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 อิทธิกร กำธรกิจตระกูล - WINNER . B 70 5 5 3 5 4 7 3 5 6 43 4 5 6 7 3 6 2 4 6 43 86 16 70 B
2. 0 คุณสุชัย จินดาวนิช - WINNER . B 1 70 6 4 5 6 5 5 5 4 5 45 5 5 6 7 3 5 2 4 6 43 88 18 70 B
3. 0 คุณณภัทร ตานะ - WINNER . B 2 71 6 6 3 7 4 6 4 6 4 46 4 4 5 5 3 5 5 3 4 38 84 13 71 B
4. 0 เดชา 71 5 5 3 6 5 5 3 5 5 42 5 5 5 6 4 5 3 4 6 43 85 14 71 B
5. 0 คุณทศพล มนต์อารักษ์ 72 5 4 4 5 4 5 4 6 4 41 6 6 5 6 4 4 4 4 5 44 85 13 72 B
6. 0 ธานินทร ตันประวัติ 72 4 6 3 5 5 6 3 4 5 41 5 5 5 6 4 4 4 5 6 44 85 13 72 B
7. 0 คุณปริญญา คุ้มสระพรม 72 4 5 3 6 6 5 4 6 6 45 4 4 5 5 3 5 6 4 5 41 86 14 72 B
8. 0 สำคัญ ชูศรี 72 4 5 3 6 5 6 3 5 5 42 5 4 5 6 5 5 5 4 5 44 86 14 72 B
9. 0 ประจักษ์ ชินแสง 72 5 4 4 5 4 6 3 4 6 41 5 6 5 6 4 6 4 4 5 45 86 14 72 B
10. 0 คุณชัยวัฒน์ ยินดีวงศ์ 72 4 5 4 6 5 5 4 5 5 43 5 5 5 6 4 5 4 4 6 44 87 15 72 B
11. 0 คุณศักดิ์ชัย จินานุวัฒนา 72 5 5 4 6 5 7 5 5 4 46 4 4 5 5 4 5 6 3 6 42 88 16 72 B
12. 0 ศิลปชัย ไพโรจน์กิจจา 72 4 5 4 7 5 6 4 5 5 45 5 5 4 6 5 6 4 3 6 44 89 17 72 B
13. 0 เจน ว่องอิสรินะกุล 72 6 5 3 5 4 6 5 6 6 46 7 3 6 6 3 5 5 3 6 44 90 18 72 B
14. 0 คุณสงบ ปานดอกไม้ 72 4 6 3 5 6 7 3 6 6 46 4 5 5 7 3 6 5 3 6 44 90 18 72 B
15. 0 นายอิสระ วงศ์รุ่ง 72 5 6 5 5 4 5 4 6 5 45 4 4 5 7 4 6 4 5 6 45 90 18 72 B
16. 0 ณพพล เจิดธานงวิทยากุล 73 6 5 5 5 6 6 3 6 4 46 4 4 5 5 3 4 5 6 5 41 87 14 73 B
17. 0 คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 73 5 5 2 5 4 7 6 5 6 45 5 5 7 7 3 5 4 3 5 44 89 16 73 B
18. 0 จักรกฤษ อุไรรัตน์ 73 5 4 3 6 7 6 5 6 6 48 5 4 5 7 3 3 7 3 5 42 90 17 73 B
19. 0 คุณกฤตพงศ์ ปานผา 74 5 7 4 5 5 5 3 4 5 43 5 4 4 8 4 5 4 5 5 44 87 13 74 B
20. 0 คุณทิพดล ร่มโพธิ์ภักดิ์ 74 5 6 3 5 6 6 5 7 4 47 4 5 5 5 3 5 7 4 7 45 92 18 74 B
21. 0 คุณชูศักดิ์ ศรีอนุชิต 75 4 6 3 5 4 7 4 4 8 45 4 4 4 7 4 7 5 3 5 43 88 13 75 B
22. 0 คุณพชร วงษ์แก้ว 75 4 4 3 9 4 6 5 6 4 45 4 5 4 6 4 7 4 4 7 45 90 15 75 B