#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF #วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
# Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole| | ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total HC NET Flight
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 06:40:45 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณอลงกรณ์ อิ้วสวัสดิ์ - WINNER . C 71 5 6 4 4 5 7 5 5 5 46 4 6 5 7 3 6 5 4 6 46 92 21 71 C
2. 0 ยงยุทธ นาคแดง - WINNER . C 1 72 6 6 4 6 5 6 5 5 5 48 5 4 6 6 3 5 4 5 7 45 93 21 72 C
3. 0 เดชา แจ้งสหาย  - WINNER . C 2 72 6 4 3 7 5 5 5 5 5 45 5 5 6 6 5 5 5 4 7 48 93 21 72 C
4. 0 Poe Lothongkam 73 4 7 3 5 5 7 4 6 5 46 5 5 6 7 5 5 4 4 5 46 92 19 73 C
5. 0 นายณัฐพล พวงเพชร 73 4 5 4 5 6 7 3 5 5 44 5 7 5 7 5 6 5 3 6 49 93 20 73 C
6. 0 วุฒิชัย ลีนะบรรจง 73 7 5 4 4 6 7 4 5 5 47 5 6 5 5 3 5 5 6 7 47 94 21 73 C
7. 0 คุณภานักดิ์ ดุสิตพันธ์ 73 6 6 5 6 4 7 6 5 5 50 4 6 6 7 4 6 6 3 5 47 97 24 73 C
8. 0 พลตรี ชัยวัฒน์ 74 5 4 5 8 5 7 6 7 5 52 5 5 4 6 4 6 3 4 5 42 94 20 74 C
9. 0 คุณองอาจ มุกุระ 74 6 6 3 6 6 7 5 5 6 50 6 8 4 5 3 5 5 3 6 45 95 21 74 C
10. 0 ศักดิ์สุมิตร สมรพิทักษ์กุล 74 6 5 4 6 5 8 5 6 5 50 4 4 6 8 3 6 5 4 5 45 95 21 74 C
11. 0 คุณนฤพล ภาคการ 74 7 5 3 7 4 6 4 6 5 47 4 4 6 6 6 6 5 5 6 48 95 21 74 C
12. 0 คุณพูนศักดิ์ เกษมเนตร 74 6 4 3 5 6 7 4 8 6 49 5 5 6 4 4 5 6 4 8 47 96 22 74 C
13. 0 คุณสุวิทย์ สมสุข 74 4 6 6 6 6 6 4 6 3 47 4 6 5 9 2 5 6 4 8 49 96 22 74 C
14. 0 อัษฏากร ลิ้มปิติ 74 5 7 4 7 5 6 4 4 5 47 6 5 5 6 5 6 7 5 6 51 98 24 74 C
15. 0 คุณสกล เอาอินทร์ 75 6 6 3 6 5 6 5 4 5 46 5 7 5 9 4 5 4 4 5 48 94 19 75 C
16. 0 วรัญวัส การุณยธัช 75 5 4 3 6 6 6 6 8 5 49 5 5 5 6 5 5 6 5 5 47 96 21 75 C
17. 0 คุณภครักษิต ศรมาก 75 5 5 3 6 5 6 3 5 8 46 5 6 6 8 5 5 6 4 6 51 97 22 75 C
18. 0 ชัชวาล พงษ์สุทธิดนัย 75 6 6 6 6 5 6 4 5 6 50 5 6 6 8 3 7 6 3 5 49 99 24 75 C
19. 0 สุทธิรักษ์ นันทิยา 75 5 6 3 6 6 8 3 5 8 50 6 6 5 7 3 6 6 4 6 49 99 24 75 C
20. 0 คุณชัยรัตน์ เทียบเทียม 75 5 7 3 6 5 7 6 5 5 49 6 6 6 7 5 5 4 3 8 50 99 24 75 C
21. 0 ไผทสันต์ โพธิทัต 76 8 5 3 7 5 7 3 5 5 48 5 5 4 8 6 5 6 4 5 48 96 20 76 C
22. 0 ชัยธัช เพราะสุนทร 76 6 8 4 5 5 7 3 6 5 49 6 5 7 6 5 7 4 3 5 48 97 21 76 C
23. 0 ฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ์ 76 8 7 4 7 5 5 3 6 6 51 5 5 5 6 5 7 4 3 7 47 98 22 76 C
24. 0 คุณมนตรี สุนทรประเวส 76 6 5 5 7 5 7 4 4 8 51 5 4 5 6 3 6 7 3 8 47 98 22 76 C
25. 0 พลเอก นริทร์ ลักขณา 76 6 7 3 8 6 7 3 5 4 49 6 5 7 6 5 6 4 4 8 51 100 24 76 C
26. 0 ณัฐวัติ ณ สงขลา 77 6 7 4 6 5 7 4 7 4 50 5 5 7 8 6 4 4 3 5 47 97 20 77 C
27. 0 วิฑูร ศิลาอ่อน 77 7 4 4 4 6 10 6 6 5 52 4 5 5 6 5 6 5 4 8 48 100 23 77 C
28. 0 สัญชัย เนื่องสิทธ์ 79 4 4 3 7 5 8 4 7 5 47 5 5 6 6 6 8 8 4 6 54 101 22 79 C
29. 0 คุณชินวัตร 81 8 7 3 6 5 8 3 8 5 53 5 5 6 8 4 8 5 4 7 52 105 24 81 C