#การแข่งขัน : SINGHA SANTIBURI SAMUI GOLF CLUB # 4 [FLIGHT A : 0-36]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-12-01 [R1] #ผู้จัด : SINGHA SANTIBURI SAMUI
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-10-22 03:56:28 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 สิทธา ธงศรี 4 - LOW GROSS.1 68 5 3 5 5 4 2 3 2 5 34 5 4 2 4 3 7 3 6 4 38 72 4 68 A
2. 0 อรุณ ชัชวาล 11 - LOW NET.1 73 5 4 4 3 6 4 4 4 5 39 5 3 4 6 3 8 4 7 5 45 84 11 73 A
3. 0 วีระชัย ชัยภูธร 19 - WINNER . A 73 5 4 6 6 5 3 5 6 6 46 4 5 4 5 3 7 5 7 6 46 92 19 73 A
4. 0 เมธาสิทธิ์ จิณกับ 14 - WINNER . A 1 76 6 5 5 3 7 7 5 4 6 48 6 4 5 4 4 5 4 6 4 42 90 14 76 A
5. 0 สมบูรณ์ หอมช่วย 20 - WINNER . A 2 76 7 4 6 3 6 4 4 5 7 46 5 5 4 6 4 7 5 9 5 50 96 20 76 A
6. 0 สมใจ โสกำปัง 9 77 5 5 4 3 4 3 4 6 6 40 5 5 4 6 4 6 5 7 4 46 86 9 77 A
7. 0 อนันต์ บัวขาว 17 77 5 5 5 4 5 4 5 4 6 43 6 5 4 7 4 7 4 9 5 51 94 17 77 A
8. 0 จตุรงค์ สนิท 14 79 6 7 4 5 5 3 5 4 5 44 7 5 4 5 6 7 3 6 6 49 93 14 79 A
9. 0 สุทธิพงษ์ สีหานนท์ 18 80 8 4 7 4 5 3 6 6 6 49 5 5 4 6 5 6 4 8 6 49 98 18 80 A
10. 0 ชูศักดิ์ เพิ่มผล 8 81 6 5 5 3 5 4 5 5 5 43 6 5 4 5 5 5 6 6 4 46 89 8 81 A
11. 0 สมใจ นามแก้ว 8 83 4 4 6 4 5 4 6 5 6 44 4 6 4 4 5 7 5 7 5 47 91 8 83 A
12. 0 สัทธรรม รุ่งโรจน์ 23 86 7 7 9 3 10 6 6 6 8 62 6 4 3 5 3 5 6 9 6 47 109 23 86 A
13. 0 สมเกียรติ เพ็ญมูล 6 88 7 4 6 5 4 6 3 3 7 45 4 5 5 6 3 7 5 9 5 49 94 6 88 A
14. 0 อนวัช เนียมสงค์ 13 89 5 5 4 4 7 3 7 7 6 48 6 5 5 6 3 8 6 9 6 54 102 13 89 A
15. 0 สุภนิตย์ แซ่เซียด 19 89 6 6 7 3 7 7 4 5 9 54 6 7 4 7 4 7 4 9 6 54 108 19 89 A