#การแข่งขัน : SINGHA SANTIBURI SAMUI GOLF CLUB # 4 [Flight A : 0-36]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-12-01 [R1] #ผู้จัด : SINGHA SANTIBURI SAMUI
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole | Live Score ]  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-12-0802:44:39]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 68 สิทธา ธงศรี 4 - LOW GROSS.1 34 38 72 4 A 68 38 27 13
2. 73 อรุณ ชัชวาล 11 - LOW NET.1 39 45 84 11 A 73 45 33 16
3. 73 วีระชัย ชัยภูธร 19 - WINNER . A 46 46 92 19 A 73 46 33 18
4. 76 เมธาสิทธิ์ จิณกับ 14 - WINNER . A 1 48 42 90 14 A 76 42 27 14
5. 76 สมบูรณ์ หอมช่วย 20 - WINNER . A 2 46 50 96 20 A 76 50 36 19
6. 77 สมใจ โสกำปัง 9 40 46 86 9 A 77 46 32 16
7. 77 อนันต์ บัวขาว 17 43 51 94 17 A 77 51 36 18
8. 79 จตุรงค์ สนิท 14 44 49 93 14 A 79 49 33 15
9. 80 สุทธิพงษ์ สีหานนท์ 18 49 49 98 18 A 80 49 35 18
10. 81 ชูศักดิ์ เพิ่มผล 8 43 46 89 8 A 81 46 31 16
11. 83 สมใจ นามแก้ว 8 44 47 91 8 A 83 47 33 17
12. 86 สัทธรรม รุ่งโรจน์ 23 62 47 109 23 A 86 47 34 21
13. 88 สมเกียรติ เพ็ญมูล 6 45 49 94 6 A 88 49 35 19
14. 89 อนวัช เนียมสงค์ 13 48 54 102 13 A 89 54 38 21
15. 89 สุภนิตย์ แซ่เซียด 19 54 54 108 19 A 89 54 37 19