#การแข่งขัน : ชมรมสิงห์กอล์ฟนครสวรรค์ [FLIGHT A : 0-9]
#สนาม : Jiraprawat Camp Golf Course #วันที่ : 2020-12-26 [R1] #ผู้จัด : ชมรมสิงห์กอล์ฟนครสวรรค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 4 3 3 5 4 4 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-02-25 18:26:15 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. 0 นาย เอกวิชช์ เกษเจริญ - LOW GROSS.1 63 5 3 4 3 3 4 5 4 3 34 5 3 4 5 4 3 5 5 4 38 72 9 63 A
2. 0 พัทริยะ ชาวเวียง - LOW NET.1 65 4 3 6 4 3 4 4 3 5 36 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 74 9 65 A
3. 0 ประภาส ปฐมพัฒนา - LOW NET.2 66 4 4 5 4 4 5 6 4 4 40 5 3 2 6 4 3 4 5 3 35 75 9 66 A
4. 0 พ.ล.อ. ชลันธร 68 4 3 4 4 4 6 6 4 3 38 4 3 3 5 4 5 5 5 5 39 77 9 68 A
5. 0 ชโนดม เบอรดี้ คะกาทอง 69 4 3 7 5 4 6 6 4 5 44 5 3 3 4 4 3 5 4 3 34 78 9 69 A
6. 0 สมชาย วิเชียนรกิลยารัตน์ 70 5 5 6 6 5 3 6 3 3 42 3 3 3 5 4 6 4 5 4 37 79 9 70 A
7. 0 นาย สมชาย รัตนมณีพันธ์ 71 4 3 4 6 5 4 5 4 4 39 4 4 4 6 5 4 4 6 4 41 80 9 71 A
8. 0 สมาน พยายาม 73 5 2 7 5 6 4 5 3 4 41 5 3 3 5 5 5 3 7 5 41 82 9 73 A
9. 0 ปรีชา นิติสถาพร 76 4 3 7 4 4 5 8 4 6 45 5 3 3 5 6 5 4 5 4 40 85 9 76 A
10. 0 นาย ชลธี แก้วป้องปก 76 5 3 5 3 5 5 6 5 5 42 4 3 4 6 4 6 5 7 4 43 85 9 76 A
11. 0 นาย สันทัศน์ เจริญธิติวาศธร 77 4 4 5 5 5 5 7 3 5 43 5 2 5 7 5 5 4 7 3 43 86 9 77 A
12. 0 นาย ดุสิต ภู่ตระกูล 77 4 3 5 4 4 5 5 4 4 38 5 5 5 5 4 4 8 7 5 48 86 9 77 A
13. 0 บรรเทิง ล้วงจันทร์ 78 4 3 6 4 5 6 5 5 6 44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 87 9 78 A
14. 0 วิชิต ฤทร์นัททัย 79 6 4 7 5 4 6 6 3 5 46 6 3 4 5 4 5 5 5 5 42 88 9 79 A
15. 0 อรรถิวทย์ ชูเจรริญกิจ 79 3 5 6 5 4 5 7 3 5 43 7 3 5 5 6 4 6 5 4 45 88 9 79 A
16. 0 อาคม ศรีสุพัฒนะกุล 80 5 4 4 6 7 4 8 5 5 48 4 4 4 6 4 4 5 6 4 41 89 9 80 A
17. 0 ยศพัทร ควรรักษ์เจริญ 80 5 3 6 5 6 6 6 6 5 48 4 4 3 6 5 4 6 5 4 41 89 9 80 A
18. 0 นาย พีรมงคล ทวีกิจเสถียร 81 5 3 6 6 4 5 5 5 5 44 5 4 4 5 4 5 4 10 5 46 90 9 81 A
19. 0 อำพล ขำสุวรรณ 82 5 4 7 6 4 6 7 4 5 48 6 3 3 6 5 5 3 7 5 43 91 9 82 A
20. 0 ธนกร คะกาทอง 83 5 5 5 6 4 5 6 5 6 47 4 5 3 5 5 6 5 7 5 45 92 9 83 A
21. 0 นาย วิษณุ รุ่งเรืองกลกิจ 84 5 4 8 7 4 6 6 4 6 50 4 3 3 5 6 5 5 7 5 43 93 9 84 A
22. 0 ปรีชาญ สามารถ 89 7 4 5 7 3 7 8 5 4 50 5 5 5 5 5 5 6 7 5 48 98 9 89 A
23. 0 ณัฐการ ป่านทอง 91 5 4 6 5 5 6 7 4 7 49 6 4 5 6 5 5 4 7 9 51 100 9 91 A
24. 0 วิทยา มลฑมธ 94 5 3 7 6 7 6 5 4 7 50 6 4 4 7 4 8 5 8 7 53 103 9 94 A
25. 0 พงศักดิ์ สันติประภาส 98 5 6 6 6 7 8 8 6 6 58 6 3 4 6 6 6 5 7 6 49 107 9 98 A