#การแข่งขัน : ชมรมสิงห์กอล์ฟนครสวรรค์ [FLIGHT B : 10-18]
#สนาม : Jiraprawat Camp Golf Course #วันที่ : 2020-12-26 [R1] #ผู้จัด : ชมรมสิงห์กอล์ฟนครสวรรค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 4 3 3 5 4 4 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-02-25 17:07:02 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. 0 นาย สุชาติ พูลทอง - LOW GROSS.1 62 4 3 6 5 5 5 5 2 5 40 3 2 4 6 5 5 4 6 5 40 80 18 62 B
2. 0 กิตติชัย สงวนเผ่า - LOW NET.1 62 6 4 4 4 4 5 4 4 4 39 5 3 3 6 5 4 5 6 4 41 80 18 62 B
3. 0 ตรีพจน์ สงวนเผ่า - LOW NET.2 64 6 3 5 5 5 8 5 3 4 44 4 2 3 5 5 4 4 6 5 38 82 18 64 B
4. 0 นายพรมเรศ ม่วงไม้ 65 5 3 6 5 5 5 5 4 5 43 4 3 4 6 4 4 4 6 5 40 83 18 65 B
5. 0 นำชัย คงคาวิตร์ 65 8 2 5 4 4 4 5 4 4 40 5 4 4 5 5 5 4 6 5 43 83 18 65 B
6. 0 ธนา เฉยปัญญา 66 4 4 4 4 6 6 5 5 6 44 4 2 5 7 5 4 5 5 3 40 84 18 66 B
7. 0 วีระ ระบอบ 67 4 4 6 6 5 5 6 3 6 45 5 3 4 5 5 4 4 6 4 40 85 18 67 B
8. 0 นิพนช์ มั่นต่าย 68 5 5 4 4 4 6 4 4 6 42 4 4 5 6 5 5 4 6 5 44 86 18 68 B
9. 0 นายไพฑูรย์ เทียนทอง 69 5 3 6 5 5 5 5 4 5 43 5 4 3 5 5 5 6 6 5 44 87 18 69 B
10. 0 จ.ส.ออำนวย สุภาเย็น 70 4 3 4 4 4 5 5 3 5 37 5 4 6 6 7 7 3 7 6 51 88 18 70 B
11. 0 นาย ภัทร์ แจ่มฟ้า 71 5 5 8 4 4 6 6 5 5 48 5 3 3 6 4 4 6 5 5 41 89 18 71 B
12. 0 นาย สุนทร ยอดนิล 71 7 3 7 5 5 4 6 4 5 46 5 3 3 6 5 5 4 7 5 43 89 18 71 B
13. 0 นาย สมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ 71 5 3 5 4 4 6 6 5 5 43 5 4 5 7 4 5 4 6 6 46 89 18 71 B
14. 0 เอกลักษณ์ พัฒนะ 72 6 2 6 4 4 4 6 4 6 42 5 4 4 6 5 6 4 9 5 48 90 18 72 B
15. 0 นาย อรรถพล วงษเจริญ 73 4 4 5 5 5 4 7 4 7 45 6 3 5 6 4 7 4 6 5 46 91 18 73 B
16. 0 ชัยพร ศรีสุม 75 6 5 6 5 5 5 6 3 6 47 5 3 4 6 5 5 6 7 5 46 93 18 75 B
17. 0 พล.ท.สุรพันธ์ อินทรบัวศรี 76 5 4 5 6 6 5 8 3 6 48 4 4 5 7 5 6 4 6 5 46 94 18 76 B
18. 0 ณัฐดมัยพล ปิ่นทอง 76 5 4 5 4 5 4 6 5 5 43 4 3 4 6 5 8 6 7 8 51 94 18 76 B
19. 0 สุนทร เฉยปัญญา 77 5 6 6 8 4 5 6 5 6 51 4 4 3 6 5 7 4 6 5 44 95 18 77 B
20. 0 นาย สุธี สนิทพจน์ 78 5 3 7 4 6 4 7 5 5 46 6 3 3 5 5 5 5 6 5 43 89 11 78 B
21. 0 พ.ต.อ.สมศักส์ เขียวอ่อน 79 6 5 6 5 6 6 7 4 6 51 5 4 4 8 5 4 4 7 5 46 97 18 79 B
22. 0 สมัคร ศรีเดช 80 5 5 8 5 5 4 6 4 6 48 5 4 5 5 5 5 7 9 5 50 98 18 80 B
23. 0 นายณรงค์ เพ็ญสุข 81 4 6 5 4 7 5 6 3 6 46 5 4 4 7 5 8 4 8 8 53 99 18 81 B
24. 0 ชัยยศ เจิดราพันน์ 83 5 5 7 8 7 5 6 3 6 52 6 4 3 5 5 5 4 6 5 43 95 12 83 B