#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT C : 19-24]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-11-29 [R1] #ผู้จัด : Samui Golf Association
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-02-25 16:57:13 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. 0 Mr.Marco de Francesco 66 6 7 5 3 4 3 5 5 5 43 5 7 3 5 4 7 4 5 5 45 88 22 66 C
2. 0 คุณพิสิทธิ์ เจือละออง 66 6 4 5 3 5 4 6 5 5 43 5 4 3 5 3 7 7 8 5 47 90 24 66 C
3. 0 Mr.Laurent Remy 70 5 6 5 4 4 3 5 8 5 45 4 5 4 5 4 6 5 7 5 45 90 20 70 C
4. 0 Mr.Martin Fells 70 5 7 5 2 4 3 7 4 6 43 5 4 5 7 5 6 4 6 7 49 92 22 70 C
5. 0 Mr.George Athanasopoulos 71 7 5 5 3 6 4 4 4 5 43 5 5 3 8 4 6 4 7 7 49 92 21 71 C
6. 0 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 72 7 5 5 4 5 4 4 5 7 46 4 5 4 6 3 7 5 8 8 50 96 24 72 C
7. 0 Mr.Michel Fromager 74 5 4 6 4 7 3 4 4 7 44 5 6 4 7 4 7 6 7 6 52 96 22 74 C
8. 0 Mr.Lars Albrecht 75 6 5 5 6 4 4 4 6 5 45 4 5 5 6 4 6 7 7 6 50 95 20 75 C
9. 0 คุณบุญชัย ธีรธำรงวงศ์ 75 5 4 6 4 6 4 6 4 6 45 8 6 4 6 4 6 6 7 7 54 99 24 75 C
10. 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัตน์ 76 6 4 5 4 5 5 5 5 6 45 4 6 4 5 4 8 4 9 6 50 95 19 76 C
11. 0 Mr.Oliver Bach 76 6 5 7 6 7 5 4 5 7 52 5 4 4 7 5 7 4 7 5 48 100 24 76 C
12. 0 คุณวงศ์สกุล จันทร์แสงศรี 77 7 6 6 3 7 4 5 5 7 50 5 7 3 6 4 6 5 8 7 51 101 24 77 C
13. 0 Mr.Richard Evans 77 6 4 7 5 5 4 5 6 6 48 5 6 4 6 4 8 6 8 6 53 101 24 77 C
14. 0 คุณธีรยุทธ์ จุลภักดิ์ 77 5 4 5 5 7 3 5 7 6 47 7 5 4 6 4 6 7 9 6 54 101 24 77 C
15. 0 คุณยุพดี เจือละออง 79 6 5 5 4 6 3 4 6 7 46 5 7 4 6 5 8 8 8 6 57 103 24 79 C
16. 0 Mr.Kirk Hodgson 80 7 9 6 4 7 4 5 5 6 53 5 7 3 6 4 8 7 5 6 51 104 24 80 C
17. 0 คุณชา ชิมสกุล 81 4 4 5 5 7 5 6 4 7 47 5 7 4 7 3 6 6 9 6 53 100 19 81 C
18. 0 คุณบุญชัย ตันศรีรัตนวงศ์ 83 6 4 5 4 5 5 5 5 7 46 7 6 4 6 5 6 6 9 7 56 102 19 83 C
19. 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 85 6 8 7 4 6 5 3 5 7 51 7 8 7 7 3 7 7 7 5 58 109 24 85 C
20. 0 Mr.James Kings 86 6 4 9 4 7 4 7 6 7 54 7 5 4 8 4 9 5 8 5 55 109 23 86 C
21. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 86 7 5 6 5 7 3 7 8 7 55 4 7 6 5 4 7 7 10 5 55 110 24 86 C
22. 0 คุณภูเงิน สระแก้ว 87 7 4 6 5 9 2 6 10 6 55 5 5 7 9 4 7 9 6 4 56 111 24 87 C
23. 0 Mr.Johan Pihl 88 7 7 6 3 5 3 6 6 8 51 6 6 3 8 6 8 7 8 8 60 111 23 88 C
24. 0 คุณณัฐิยาพร พันธ์สวัสดิ์ 89 7 7 7 4 5 5 5 6 7 53 6 6 4 8 4 9 6 9 8 60 113 24 89 C
25. 0 คุณพิสิษฐ์ อาณาศิริ : bBie.1 96 9 5 7 4 4 5 7 7 8 56 8 6 6 10 5 8 6 7 8 64 120 24 96 C
26. 0 คุณอภิเชฐ ฟ้าทวีพร 111 9 7 8 5 5 3 6 9 9 61 8 10 6 10 5 10 8 8 9 74 135 24 111 C
27. 0 Khun Nantikan Hansing -WD -24 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 24 -24 C
28. 0 Mr.John Lavender -WD -24 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 24 -24 C