#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT B : 13-18]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-01-24 [R1] #ผู้จัด : SGA Golf Tournament
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 19:14:51 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณกมล มีพูล - WINNER . B 70 5 4 6 3 4 4 5 5 6 42 6 4 5 5 3 5 5 7 4 44 86 16 70 B
2. คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 71 6 6 5 2 4 3 4 5 8 43 4 6 3 4 3 7 4 5 5 41 84 13 71 B
3. 0 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 73 5 4 6 4 5 3 5 4 5 41 7 4 4 6 5 5 4 7 5 47 88 15 73 B
4. 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 76 4 5 4 6 5 4 4 5 6 43 5 6 3 7 5 6 6 7 5 50 93 17 76 B
5. 0 Mr.Paul Ashford 76 7 6 6 3 5 3 5 5 7 47 6 5 3 6 5 6 6 7 3 47 94 18 76 B
6. 0 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 77 6 6 5 4 6 4 4 5 7 47 7 4 5 4 4 6 5 6 6 47 94 17 77 B
7. 0 Mr.John Murihead 83 5 6 7 5 8 3 5 4 9 52 6 5 3 5 5 8 5 7 5 49 101 18 83 B
8. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 90 5 6 6 4 8 5 5 6 6 51 6 7 4 6 5 7 6 9 7 57 108 18 90 B
9. 0 คุณวิศิษฎ์ จันทร์สิทธิพงศ์ -WD -16 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 16 -16 B