#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT A : 0-12]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-03-28 [R1] #ผู้จัด : Santiburi Samui Countryclub
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-05-29 00:42:08 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 พตท.ภูริวัฒน์ รอดเกิด - WINNER . A 69 5 5 6 2 5 3 6 4 5 41 5 7 3 4 4 4 4 6 3 40 81 12 69 A
2. 0 พตอ.สำราญ มาเจริญ - LOW GROSS.1 74 4 3 5 3 4 3 5 4 7 38 4 5 2 4 3 5 4 8 5 40 78 4 74 A
3. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 74 5 4 4 2 6 3 5 3 5 37 4 6 4 6 3 5 5 7 4 44 81 7 74 A
4. 0 คุณ ปิยะดะนัย ไกยสวน 74 6 4 5 4 5 4 4 5 6 43 4 4 3 4 4 5 6 6 6 42 85 11 74 A
5. 0 พตอ.วิทยา วังส์ด่าน 76 5 4 5 4 6 3 5 5 7 44 4 4 3 6 4 6 4 7 5 43 87 11 76 A
6. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 76 5 4 5 3 6 3 4 5 7 42 6 6 4 6 4 6 4 5 4 45 87 11 76 A
7. 0 Mr.Manfred Hohmann 78 5 5 5 3 5 3 4 5 6 41 5 4 5 4 4 6 5 8 5 46 87 9 78 A
8. 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 79 5 4 4 3 5 3 4 5 5 38 6 5 4 4 4 7 6 7 6 49 87 8 79 A
9. 0 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 79 8 4 7 3 4 3 5 4 5 43 6 4 2 7 4 5 4 10 5 47 90 11 79 A
10. 0 คุณกิตติพงศ์ วิริยะจรรยงค์ 79 5 4 7 4 3 2 3 6 5 39 5 7 5 5 3 6 5 7 8 51 90 11 79 A
11. 0 คุณเอนก บุญรักษา 80 5 5 6 3 4 3 4 5 4 39 8 5 3 4 4 5 4 7 4 44 83 3 80 A
12. 0 คุณจิระวัฒน์ เชียงจันทร์ 82 6 5 6 4 6 3 5 5 5 45 5 6 4 5 4 7 4 6 5 46 91 9 82 A
13. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ 82 4 5 5 4 6 4 4 5 5 42 6 5 4 6 3 6 7 7 6 50 92 10 82 A
14. 0 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 83 5 6 6 4 5 3 5 5 8 47 6 6 3 4 3 7 6 7 6 48 95 12 83 A
15. 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 85 5 7 6 5 7 3 4 5 7 49 6 5 4 5 4 5 4 6 7 46 95 10 85 A
16. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 86 7 4 7 3 6 4 4 6 6 47 7 5 2 4 4 7 5 7 4 45 92 6 86 A